v

v

MAKEDONON

         HOME

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

 

20.202010 Makedonia  

                                                         Who organize the Olympic Games  ???

        

               

     In honor of the victory over Persia, Makedonian king Alexander 1 organize the Olympic Games to the north side from the Makedonian Holy Mountain OLIMP. At those Olympics Alexander I invites all nations who took part in the fight against Persia . WITH THAT THESE GAMES HAVE BEEN Were FIRST INTERNATIONAL GAMES Organized by the Makedonians.  

 

Makedonian king Alexander I , organizer of the first Olympic Games 

      So Organizer IT'S ALEXANDER 1 king of Makedonia  and it is held to THE Holy Mountain Olimp, in Makedonian territory,.. truly in the north part of the Holy Mountain  Olimp,... Mountain who  with It borders and with Tesaly, nations who it's not  hellens and it's not  city states  buth kingdoms with king.   

       From hire that  it's IMMORAL LIE   that the Olympic Games it's greek  it's not truth and not logical    because in this time the greeks DON'T EXIST. Greece or Hellas for  the first time in history is Get into 1829 with the assistance and protection of France, Russia and the United Kingdom under King OTTO  from Vitelsbah the Prince of Bavaria born in Salzburg, June 1, 1815 and died in Bamberg July 26, 1867.  FOR THAT THE THEORY OF THE GREEK OLYMPIC GAMES   it's IMMORAL LIE  it's not truth , not logical AND INVENT .  

       While makedonian king  Аrхеlai I  continued the tradition who started his grandfather macedonian king Alexander I  and  introduced the holiday  Оlipmpia, who it's   religious holiday with with athletic competitions  in honor of the victory over the Persians, ILE - the God of the Sun  and muses in the Temple of ILE - the God of the Sun. Most great athletes and cultural workers  were collected in one place for the event to the north part of the Holy Mountain  Olimp. With the participation  to the more nations thise  sporting event he had an international character.

Makedonian king Arxelai  1  -  a man of culture 

 

After the fall of the Makedonian Monarchy the Olympic Games were banned by the Romans : ''because to maintain law and order''.

    Olympic Games in 1896  were re-restored ,  BUT NOW WITH LIE ....That the ancient Olympic Games BEEN ''GREEK'',.. How is it possible ? the greeks and greek state DON'T EXIST  in thise time,.... the Olympic Games  Had been maintained on Makedonian territory  Аnd  organizer BEEN Makedonian rulers.

 
 

  


 

SEND COMMENT:

 
 
SURNAME
NAME
CITY
STATE
e-mail
COMMENT

 

 

***  You can contact us and to this address: contact е-mail: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.