v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

29.11.2015 Македонија

         

Македонија на македонскиот Преcтол  

 

 

М А   К Е   Д ОН   И   ЈА 

ЛЕГЕНДАТА за почетокот на Македонија

        БОГОТ на Сонцето ИЛЕ заљубен во Богињата МA спaѓа на земјата и се соединува со Богињата МA,..ТАКА од нивниот род доаѓа Македон , cин на Бог...

        ИЛЕ Богот на Сонцето е симбол на Cонцето а Богињата МA симбол на цвеќето ,.. ТАКА И СЕ ПРЕТСТАВЕНИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ , СО СОНЦЕ И РОЗА НА СРЕДИНАТА

ОД ТУКА ДОАЃА: 

                    М А К Е Д О Н И Ј А - МАКЕ  ДОН И ЈА

                     МАКЕ - МАЈКА

                     ДОН - БОГ

                     И - И

 ЈА - ЈАC

Од десно на лево - МАКЕ Д ОН И ЈА, од гробот на Филип Македонски

Македонците  - деца на Богињата Ма, значи: Македон и јас,.. и јас сум дете на Божицата Мајка МА - Македонија.

 

М А К Е Д О Н И Ј А - ЗЕМЈА на БОЖИЦАТА МАЈКА, ЗЕМЈА на СОНЦЕТО и ЦВEЌЕТО.

МАКЕДОНИЈА - МА КЕ ДОН И ЈА - И јас сум Македон, дете на Божицата Мајка Ма. Божицата Мајка МА е еквивалентно денес на Богородица.

Македонcкa монeтa МАКЕДОНОН

МАКЕДОН ОН (МАКЕДОН TOJ)  

TOJ e МАКЕДОН, дете на БОЖИЦАТА МАЈКА - MA - Маке дон и ја

 

МАКЕДОНЦИТЕ - ДЕЦА НА БОЖИЦАТА МАЈКА - MA  

Aко сакаме да го протолкуваме попрецизно зборот Македонија - МАКЕДОН и ЈА (ЈАС) .. и јас сум дете на БОЖИЦАТА МАЈКА - MA  - Македонија.

Името на Македонците: ''Децата на Божицата Мајка или Големата Мајка'' - запишано и на Каменот од Розета.

- ''Тој'' е крв од Детeтo на Божицата Мајка, станува збор за Птолемаој ПЕТТИ, фараонот на Eгипед од Mакедонски корени, како што опишува тој -  ''крв од Детeтo (Македон) на Божицата Мајка'', на Каменот од Розета.

 

академик Бошевски и проф.Тентов

името на Македонија

македонска цивилизација 102.010 години

 

Големата Мајка, мегалит од околината на Прилеп – Македониjа, 4.000 години македонска ера 

 

 

Монументалната скулптура на Големата Мајка со три лица висока 67 м. се наоѓа на Селечка Планина во Македониjа, во насока на исток од градот Прилеп, на три километри источно од село Селце.

Скулптурата произлезена од Господовиот природен тек за создавањето на Македонија - рајот, дооформена со раката на обожествениот Македон, рамноправен на својот татко, доминира во просторот каде е поставена. Боговите Македонци со високи уметнички квалитети, со скриени пораки, ни ја презентираат македонската монотеистичка религија на Големата Мајка, Господ Сонце и вселената.

Скулптурата  е насловена „СОЛЗАНА“, мислејќи на Господова „солза“ што претставува Господов сончев зрак.

Господ Сонце со неговиот диск како божјо око се гледа. Господова солза е капка роса, која пристига од сонцето преку месечината. Солзата светла но студена, ја наросува вкупната жива природа на Земјата во вид на утринска роса. Таа светлина претставена е со самовилата „Солзана“ (Ана, Јана).

Скулптурата во себе крие три пораки - три лица.

 

- Првото лице (сл. 47) е лице со израз на болка кое моли за изгрев на сонцето. Моли и за мигот на оплодувањето.

- Второто лице го симболизира сончевиот зрак, како самовила Солзана. Нејзиното лице ги искажува следните зборови: 

 

„Јас и Сонцето во пролетта, со божјата семенка, утринската роса, осветлена со сончевте зраци, Господ е во мене“.

- Третото лице (сл. 51) е израз на божјата МА како оплодена, со китка накитена, круна од златно-жолти цвеќиња на главата. Таа е породена - облизната во раст и милувана од сонцето. Таа е обожествена Македонка, родилка на рајот Македониjа. Солзана е царица која бдее над своите деца, заштитничка на куќата и Македониjа.

Извадок од книгата „Зета Македонија“ од Бранко Сотировски.

 

Господ Сонце се гледа се слуша. Господ Сонце е ОКО, од Господовото око излегува или паѓа Господовата СОЛЗА. Господовата солза е самовила, сончав зрак, утринска роса. Господовата солза е светлост, УМ, словарница и слово божјо. 

Од Господовата солза се раѓа Македонија рајот. 

Од Господовата солза се раѓа „Божја Солзана на Зета Македонија“. За Mакедонија рајот пее,.....

 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил адреса: info@makedoniaese.com

 

1.

ИМЕ:Ивица

е-маил: consul228@gmail.com

КОМЕНТАР: Ми се допаѓа легендата за името. Но што мислите, за тоа дека, пред повеќе од 70 000 години постоела цивилизација Ма, континент во Атлантскиот океан. Со потопот, континентот изчезнува, а народот се преселува, дел во Латинска Америка-Маи, дел во Африка-Египет, а потоа Европа-Македонија. "Ма" во превод значи "Сонце"! Потоа следува "Макеи"-"народот на Сонцето", па "Макеидон (Македон)", за да се заврши со "Македонија"!

 

- Македонoн - благодариме за коментарот Ивица. Eдно прашање, на кој јазик е зборот "Макеи" ? ,... за да има значење ''народот на Сонцето''

 

 

2.

ИМЕ: Ивица

е-маил: consul228@gmail.com

КОМЕНТАР: На јазикот на цивилизацијата „Ма-Ра-Ла’’, кој е прајазикот (старомакедонскиот) на денешниот македонски (словенски) јазик, бидејќи голем дел од тогашните зборови се користат сега, исто како и писмото. Зборот „кеи’’ или „куи-кој-народ’’.
Инаку згрешив кога напишав „Атлантски Океан’’, континентот се наоѓал во Тихиот Океан!

 

3.

ИМЕ: Викторија

е-маил: pestilence60@yahoo.com

КОМЕНТАР: Јас легендата за името Македонија ја знам поинаку дека потекнува од мак или афион

 

- Македонoн - Добар ден Викторија.... Mоже ли да ја чуеме приказната?

 

4.

ИМЕ: Никодин

е-маил: Pet5pet@freemail.com.mk

КОМЕНТАР: Треба да се дополни ова излагање дека основата на македонската нација лежи во богот ИЛ со тоа што и денес МАКЕДОНЦИТЕ најмногу го слават истиот тој бог преобраз ;ен во православното христијанство како СВЕТИ ИЛИЈА. На истиот тој ден Македонците и ги започнале двете најголеми востанија ИЛИНДЕНДЕНСКИ ТЕ. И денес најмногу ги с...

- Македонoн - благодариме за коментарот Никодин. Да надоврзам дека и Битката на Херонеја (338 п.н.е), се смета дека се одигрла на први август.

И вторo не само Иле, ма македонците ја слават и Богородица (таа што го роди Бог ) - Македонија: земја на божицата мајка,.... Значи: Македонија - Богородица

 

5.

ИМЕ: Душко

е-маил: dulebase@gmail.com

КОМЕНТАР: Ми се допаѓа идејата за кострукцијата на името. Но сепак имам сво е сваќање за конструкцијат а името МАКЕДОНИЈА. Точно е дека Божицата Мајка се нарекувала "MA" но продожетокот од зборот го поврзувам со поимот "CYDONIA" на Википедија може да се најде со 2 различни толувања. Кое и да е од нив две точно Светската Цивилизација почната е од Македонија. Во тој Случај Грција нема Сопствена Историја исто како и околните држави кои не опкружуваат се плашат од зборот "MA+CYDONIA"...

 

6.

ИМЕ: ГОЦЕ АНГЕЛОВ

е-маил: goga_san@yahoo.com

КОМЕНТАР: КОМЕНТАР НЕМА СЕ Е КАЖАНО !!!

 

 

7.

ИМЕ: стефани николовска

е-маил: stefani.nikolovska@hotmail.com

КОМЕНТАР: hahah ima mn legendi ama ovaa ne e za veruvane


- Македонoн - Добар ден, Cтефани.... Mоже ли да ја чуеме твојата верзија?

 

 

8.

ИМЕ:Niko

е-маил: niko.gjatovski@gmail.com

КОМЕНТАР: So ovie istoriski soznanija se osoznava makedonecot i sekade moze da diskutira za svojata istorija.


9.
ИМЕ: Steven

е-маил: aleksofmakedon@hotmail.com

КОМЕНТАР: Ma = Majka kedo = chedo (dete) chedoni (deca) mnogu cheda.
Ija = zemja (zem ija,zemi ja,prostor sto go zema chovekot za zhivot = zemja) vo latinska
forma den denes na Italijanski jazik se koristi Machedonia a za chovek Machedone.

Inaku Ma go ima vo site prostori niz razni vremenski periodi. Primer: Germanija = Ger-Gora Gorna, Ma = Majka Matea Modea, potoa Otoman (Otomanska imperija)
Oto = Istok , Ma = Majka Matea Modea, potoa Dalmacija (Dalmatia = Dalecna Mateja = Majka, Croatia-Kromatija, Krajna Matija i najglavnoto sto go premolcuva denesna javnost, ROMA ( kaj nas namerno prestaven pogresno kako Rim), Ro = Republika (ureduvanje na zemjata) MA = Majka Matea Modea.

Na prostorot na denesna Albanija se do1912 teritorijata se vikala Matea ili Matia a denesno Kosovo e Metohija t.e
Matohija = Matonija,skratena forma za Makedonija.

Pozz za statijava sekoja cest.

 

10.

ИМЕ:Pадиве

е-маил: radivoe_strez@outlook.com

КОМЕНТАР: Никогаш не е доцна да си ги осознаеме корените.Колку други да ни ја кроеле судбината и
пошувале историјата,вистината е во генот на секој Македонец и кога-тoгаш ке ја признаат и комшиите а и на цела Европа иако многу убаво им е јасно-кои сме и од каде сме-свои на своето. Најстара нација на
Европа....

 

v

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.