v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  ИСТОРИЈА НА ГРЦИЈА - ХЕЛАС - ЕЛАС

                        

''Вистинските грци никогаш не би ги истерале надвор Турците. Тие беа толку деградирани што не ја сакаа ниту сопствената слобода. После многу години од кога ние ја освоивме нашата слобода, тие го викаа времето под Турско робство ''БОЖЈИ ВРЕМИЊА'', тоа беа Албанците и Македонците и странците кои с бореа со Турците ''. - Џузепе Гарибалди, Италиjански револуционер 1860. 

           Грција или Хелас ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА Е СТВОРЕНА 1829 ГОДИНА со помош и заштита на Франција, Обединетото Кралство и Русија  ПОД ВОДСТВО НА КРАЛОТ ОТТО  од Вителсбах, Принц од Бавариjа роден во Салзбург, Јуни 1, 1815 а умрел во Бамберг Јули 26, 1867. 

         Идеjата на големите држави БИЛА да го ОБНОВАТ СТАРОТО (Ромејско) ВИЗАНТИСКО ЦАРСТВО ПОД НИВНА ЗАШТИТА.

         Младиот Принц за прв пат влагол во Атина на 25 јануари 1833. Кога влегол во Атина со нетрпение запрашал еден минувач '' КАДЕ МОЖЕЛ ДА ГИ НАЈДЕ ГРЦИТЕ'' но минувачот му одговорил:

'' ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ОВДЕ НЕМА ГРЦИ, САМО АЛБАНЦИ,.. HO НЕ ТРЕБА ДА СЕ ГРИЖИ, ТИЕ ЌЕ МУ БИЛЕ ВЕРНИ '',.. извадок од книгата ''КРАЛОТ ОТО'', - од Захариас Папантониоу.

1894 US newspaper report - Greek national costume is originally Albanian. The Greenville Times, US, March 31, 1894

Весникот „Империја“ (Сиднеј, Австралија) на 5 мај 1863 година: „Пред 30 години Атина беше само албанско село. Речиси целото население на Атика тогаш се состоеше и сè уште се состои од Албанци. 3 лиги оддалечени од 14,5 км од главниот град се села кои едвај разбрано,...

 

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година

Извештај на американскиот весник од 1894 година - грчката национална носија е по потекло албанска. Гринвил Тајмс, САД, 31 март 1894 година

Американскиот Републикаски весник oд Аризона, 10 ноември 1913 година, американскиот весник објави дека нема врска меѓу Античка Грција со модерна Грција и дека „грчката национална носија“ е „позајмена“ од Албанците.

        На териториитe на некогашните градови држави - Амфиктионијата - градови држави кои биле пан- хеленска религиозна организација. Амфиктионијата, организирана од 7 градови држави: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли и Орxоменоса е формирано ПРВОТО ГРЧКО кралство.

US newspaper says that the Greek "national costume" of the honour guard Evzoni is originally Albanian

1901 година - Американски весник пишува дека грчката „национална носија“ на почесната стража Евзони е по потекло албанска, „Дејли утрински весник“ и „Куриер“, САД, 14 декември 1901 година, страница 2.

US newspaper says that the Greek "national costume" of the honour guard Evzoni is originally Albanian

Грчкиот весник Парнасос во февруари 1916 година објави дека: „мнозинството наши војници зборуваат едни со други на албански јазик“. [и не грчки]

  ширење на Грција 1830 - 1930 

      Името ''Грција'' доаѓа од римајните после битката на местото ''Греко'' каде таа популација од тоа населено место ''Грекој'', дале cилен отпор па ОД ТОГАШ РИМЈАНИТЕ ГИ НАРЕКЛЕ СИТЕ НАРОДИ ПОД ТОА МЕСТО '' ГРЦИ''.  Така да после тоа полека тоа име ги обединува духовно и 1829 со помош на тогашните големи сили го створиле кралството Грција. 

        Тоа место Греко било населено од измамници и крадци,.... ''grekoy'' на јонски, Јонците од Мало Азија значи - измамнци  или крдеци.

     Римјаните го дале името „грци“, тие Римјаните правеле секугаш разлика помеѓу Македонците и „Грците“ - крадци, тоа бил град на крадци нé племе или некој локален бог, како што измислуваат Грците денес. Зборот „грекој“ беше во стариот речник, но е отстранет, ќе најдеме стар речник која не е уништен, со интерпретација на зборот „грекој“ што означува ''grekoy'' = крадец и изманик.

      А СЕ ЗНАЕ ДОБРО ДЕКА ГРАДОВИТЕ ДРЖАВА ПРЕД ДА БИДАТ ПОРОБЕНИ ОД MАКЕДОНСКИОТ ВЛАДЕТЕЛ ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, TИE НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ЗЕДНО.

Да се разбереме една многу важна работа АНТИЧКИ ХЕЛЕНИ ИЛИ ГРЦИ   или  држава НЕМА. 

        Херодот, античко - јонски  историчар пишува дека порано  цела Атика  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на Јонците во Атика (Пелопонез), Пелазгите били асимилирани во тој дел на Пелопонез, но с уште постоеле живи Пелазги (Херодот I, 57-58), кои гледаме ги населувале Тесалија и Македонија.

Дaнaитe од Мореја (Пелопонез) c европските сродници  на Јонците од Мало Азија и с ''античките грцѝ'' според античките Римјани. 

Амфиктионијата - градови држави кои биле панхеленска  воено - религиозната организација - Дaнaитe. Амфиктионијата, организирана од 7 градови држави: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли е Орчоменос.

    Од 22 ред од средниот текст на Каменот од Розета, ние дознаваме кои биле ''Дaнaитe'', од овој дел на текстот, заклучуваме дека ''Дaнaитe'', Птолемаој ПЕТТИ, ги населил во Eгипeд,.. '' тој им ја дава неговата почва како татковина и заштитник на ''Дaнaитe''..., од Мореја (Пелопонез) и тие претежно работеле како ''платеницѝ'' - платена војска, за фараонот - ТОЈ' БОГОМО ДИВЕЈЕИ.

Хелените (јонците од Мало Азија и сродници на јонците) с луѓе од античкиот период кои го обожавале Богот на Сонцетo, значи тоа било религија, како денес христијанството, НЕ НАЦИЈА. Значи во таа религија од античко време која денес не постои, тие луѓе верувале и го обожавале Богот на Сонцето,  ХЕЛИOC -  ИЛЕ.

Денешните Грци сакаат, упорно и инсистираат да од античките ''хелени'', да прават НАЦИЈА, нo треба СИТЕ да знаат дека тие ''античките хелени'', ТОА Е РЕЛИГИЈА А НЕ НАЦИЈА. ЌЕ ги наречеме ''античките грци'' хелени, нема да ги навредуваме со некои погрдни имиња, HO тие се збир на различни посебни Градови Држави кои постојано воделе војна меѓу нив.  Градови Држави од кои по бројните не броеле повеќе од 20-25.000 жители. Да не се занесуваат дека биле ''големи'', ма тие се и биле мали во споредба на Македонија. 

Македонија била држава со многу градови и населени места, предводена од ВЛАДЕТЕЛ, по прецизно ВАСИЛЕОС - ВАС ИЛЕ ОС, што значи: Вашиот ИЛЕ ( Богот на Сонцето ) владетел сум Јас. Го разбираме ЛИ НИЕ МАКЕДОНЦИЕ, ИЛИ НЕ овој јазик, денеска. 

ИМЕТО ''Грци'' - GRECI  - на народите или ЕКС ГРАДОВИТЕ ДРЖАВИ  под преминот Термобили  им го даваат римјаните ПОСЛЕ БИТКАТА НА МЕСТОТО ГРЕКО. ЗНАЧИ НИВНОТО ИМЕ И БИЛО НАМЕТНАТО ОД СТРАНА НА РИМЈАНИТЕ.
Греко било едно мало место населено со крадци и измамници. Греко на нивниот JOHCKИ јазик значи крадец и измамник. 

КОГА СЕ ФОРМИРАЛО ПРВОТО ГРЧКО КРАЛСТВО ЗА ПВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА 1829 под водство на кралот Ото од Вителсбах, принц од Баварија роден во Салзбург нa 1 Јуни 1815, a умрел во Бамберг нa 26 Јули 1867.

Кога принцот Ото од Баварија, идниот крал Ото од Грција, дошол во Грција во 1830 година, (штотуку формирана за прв пат во историјата), тој барал дa слушнe некој да зборува на грчки и така тој запрашал: "Каде се грците во Атина?".

Неговиота придружба се загледаа и некој одговори: " Нема грци во Атина, но тоа нема да биде проблем бидејќи ова албанско население секогаш ќе биде верено на вашиота монархија".

Захариас Папантониу, "Кралот Ото".

ГРЦИТЕ ПАК СИ ГО МЕНАТ ИМЕТО ВО ХЕЛЛАС ИЛИ ЕЛЛАС,.... кога сватиле што значи нивното име. 

 НИКОГАШ ПРЕД 1829 НЕМАЛО ГРЦИ  ИЛИ ГРЧКА ДРЖАВА. 

  Познатaи градoви држави од времето на 4 век п.н.е  кои биле во контакт со Македонците се: 
       - Теба кој основачи биле феникијците 
       - Атина кој прво бил пелазгиски град но потоа бил освоен од пирати од Јонија,
земја во Мало Азија ( СОНАРОДНИЦИ НА АТИЊАНИТЕ )  и нормално тие зборувале различен јазик од пелазгите,.. потоа пелазгите од таа зона биле претопени.
      - Спарта кој бил оформен од воени ветерани и вечен ривал на Атина и како робови имале пелазги '' iloti '' што работеле на полињата за нив.

 Другите биле Пелазги како што се Коринт. ДОДЕКА Етолија, Акаранија, Mолосиja и Тесалија биле монархии  и не биле градови држави.  Hивните корени се  од пелазгиско потекло.    

''Илотитѐ'', за Спартанците биле робови, недостојни за нивната воено-религиозна организација Амфиктионијата која темелно била составена од 7 градови држави ВИСТИНСКИ сродници на Јонците од Мало Азија и н прифакале други во нивната организација освен за воени интереси, тие с тие територии од Пелопонез, кои станаа Грција 1829 година.

Месена и Мегалополи антички градови држава, не биле асимилирани јонци. И тие побарале да бидат примени во воено-религиозна организација Амфиктионијата, за да се заштитат од нападите на Спартанците, откако биле одбиени, побарале помош од василеос Филип Македонски, кој им испратил платеници, на помош.

 ПЕЛАЗГИ НЕ СЕ НИШТО ДРУГО ОСВЕН БЕЛЦИ - БЕЛИ,.. белиот народ .. ПЕЛА - БЕЛА - ПЕЛАСКИ - ПEЛАЗГИ.

      Ма има и друга теорија од македонците: СЕЛЕНИ ,..значи тие што се ДО - СЕЛИЛЕ,.. значи СЕЛЕНИ поминало во ХЕЛЕНИ или ЕЛА - ДОЈДИ  -  ЕЛА =  ЕЛАС.

 

ЗА ЈАЗИКОТ И ПИСМОТО НА ГРЦИЈА 

      Античкиот грчки јазик е ТОТАЛНО РАЗЛИЧЕН од модерниот грчки јазик кој бил фoрмиран подоцна во 1976 година од два дијалекта Катхаревоуса и Димотики, дијалекти   зборувани на  островите, на денешна  Грција. Поповите од островите го разнеле ''грчкиот'' јазик насекаде по Грција, бидејќи тие не го зборувале 1829 јонcки, нормално, сите не биле јонци.

    ЗА ДА МОДЕРНИТЕ ГРЦИ ГО РАЗБЕРАТ ЈАЗИКОТ НА JOHЦИTE ОД ВРЕМЕТО НА СПАРТАНСКИОТ ABAXTO ЛЕОНИД И АТИНСКИОТ TИPAH ПЕРИКЛЕ МОРААТ ДА ОДАТ BO ПОСЕБЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДА ГО РАЗБЕРАТ. ДОДЕКА ПИСМОТО TOA СТАРОTO  МАКЕДОНСКОTO ''KOИHE'' ПИСМО КОЈ ЈОНЦИТЕ ОД МАЛО АЗИЈА  СРОДНИЦИ  CO АТИЊАНИТЕ  ГО ИМААТ ПРЕЗЕМЕНО ОД ФЕНИКИЈЦИТЕ СО 5 ДОДАТОЦИ.

Грчка глупост е дека името на Грција им го дал Аристотел , тој кој бил одбин од атино-јонците, им дал име на нивната Држава, ''Грција' - ''Greece''.

,... Атињаните, опиени од радост поради смртта на Александар Македонски... Свештеникот Евримедон поднесува тужба против Аристотел... За два пати да не се огрешат кон филозофијата (првиот е Сократ), Аристотел, осуден на смрт, се враќа во Македонија, каде умира...

Денес само турците ги викат ''грците'' под правото име Јонистан - јонци, (жители на Jонија од Мала Азија) европските сродници на јонците  од Мореја (Пелопонез) "Грците", но сите жители на Мореја (Пелопонез), не биле АСИМИЛИРАНИ во сродници на јонците.

ТРАГИ КОМЕДИЈА Е КОЈА ТРАЕ ПОВЕЌЕ ОД ОД 2 ВЕКА ДА ГРЦИТЕ - СРОДНИЦИ НА ЈОНЦИТЕ ОД МАЛО АЗИЈА да се сметaат ЗА ОСНОВОПОЛОЖНИЦИ НА СВЕТСКАТА КУЛТУРА.

Писмото ''коини'', кое н е грчко, постои и било употребувано од страна на Македонците 100 години, пред Атина, кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61)гo ''вовелa''пиcмo ''KOИHИ'', a првата грчката држава е создадена за прв пат во историјата, 1833 година.

Од 1830 до 1970 година, Грците почнаале да ги манипулираат историските книги, заменувајќи ги античките јонци (жители на Jонија од Мала Азија) и европските сродници на јонците во "Грците". Македонците ги употребувале тие букви "коине" 500 години предАтињаните, европските сродници на јонците. 

    Значи историските книги од така наречените автори кои препишувале лажно од книги пред 1830 година с лажни и да не се земаат како 100% прецизни (Не постоеле Грци и Грција пред 1830).

НАЈКРИМИНАЛНО од грчката политика и археологија е тоа што тие ги уништуваат сите табли со натписи кои с на Македононски јазик, во македонските гробници, во Егејска Македонија, а тие н можат или не сакаат да ги преведат. Па за тоа во археолошките наоди има само кратки натписи, артефакти и слики, никако текстови.

Ајде грци преведете ја оваа табла

Јонските сродници и јонците жители oд Мала Азија со текот на времето светските сили, ПО 1830-та година ги именувале во "ГРЦИ", на почеток античките 7 градови држави: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли и Орxоменоса.

Јонските сродници и јонците жители oд Мала Азија, ПОСЛЕ 1830 година c "ГРЦИ", античките 7 градови држави: Ермиони, Епидаур, Егина, Прасиес, Атина, Нафпли и Орxоменоса.

        И само за крај, да надоврземе, дека Аварите, кои биле албанофони, во 7 век с населиле преку Кавказот и Унгарија, во денешен Епир и целиоa Мореја (Пелопонез). Тие ги иселиле последните остатоци од 1000 Спартанци, кои с населиле на островот Сицилија - Италија, значи таму с Спартанците, денес a книгата на Захариас Папантониу, "Кралот Ото", е логична: 

Кога принцот Ото од Баварија, идниот крал Ото од Грција, дошол во Грција во 1830 година, (штотуку формирана за прв пат во историјата), тој барал дa слушнe некој да зборува на грчки и така тој запрашал: "Каде се грците во Атина?".

Неговиота придружба се загледаа и некој одговори: " Нема грци во Атина, но тоа нема да биде проблем бидејќи ова албанско население секогаш ќе биде верено на вашиота монархија".

Морале да донесат попови од островите кои го разнеле '' грчкиот'' јазик насекаде по Грција, бидејќи албанофоните и другите не зборувале 1829 грчки, јазки, кој е мешавина на повеќе јазици.

Маџири од Мало Азија, населени во Егејска Македонија, 1922 - 1925

Маџири од Мало Азија, населени во Егејска Македонија, 1922-25.

ГРЦИТЕ НЕ СЕ МАКЕДОНЦИ: Меѓу 1922 и 1925 Егејот го населиле 638.253 бегалци од Мала Азија, според Грција сега тие се единствените вистински Македонци

Занимација, на ''античките грцѝ'', представена на платно од 17 век

 

''Вистинските грци никогаш не би ги истерале надвор Турците. Тие беа толку деградирани што не ја сакаа ниту сопствената слобода. После многу години од кога ние ја освоивме нашата слобода, тие го викаа времето под Турско робство ''БОЖЈИ ВРЕМИЊА'', тоа беа Албанците и Македонците и странците кои сé бореа со Турците ''. - Џузепе Гарибалди, Италиjански револуционер 1860. 

 

 

 
 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.