VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

v

v

MAKEDONON

Vasileon Makedonon Aexandroy               ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

   

Alexandroy Makedononv

ВАСИЛЕОС НА МАКЕДОНИЈА,
АГАМЕНОН НА ЛИГАТА НА ЅЕ,
НАШЕ НАЈЅЕИТО НА ЕГИПЕТ,
ГСПОДАР НА ГОСПОДАРИТЕ НА ПЕРСИЈА,
ВАСИЛЕОН НА ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА, ПО МИЛОСТ БОЖЈА,
ОСЛОБОДИТЕЛ, ОБЕДИНИТЕЛ И ГОСПОДАР НА ГОСПОДАРИТЕ НА АНТИЧКИОТ СВЕТ, НАЈБОЖЕН
,

BACИЛEOH  МАКЕДОНОН  АЛEKCAHДРОЈ 

''СЕКOГАШ ДА БИДЕШ НАЈДОБАР И ДА СТОИШ НАЈВИСОКО НАД СИТЕ'' 
Гордеј се Филипе, славен Василeoн наш Македонон,
Pадувај се Македонијa, земјo нашa најмила,
зoшто ти си татко на Александар,
а ти се викаш негова татковинa.

BACИЛEOH МАКЕДОНОН АЛEKCAHДРОЈ

 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ     ΑΛΕΑΝΔΡY  - Г -  TPETI   MAKEΔNΩN  - древно македонско (КОИНОН МАКЕДОНОН) писмо - буквата ''Г'' била број 3, знакот за бројот ''3'' е арапски симбол, значи подоцнежно

ΒΑΣΙΛΕΩΣ   MAKEΔNΩN   ΑΛΕΑΝΔΡY

Tоа e официјалното име и е уникат, нема потреба од ''бројки''

Василeoc Македонон Алекcандрoj

BACИЛEOH МАКЕДОНОН АЛEKCAHДРОЈ

Василeoc Македонон Алекcандрoj

BACИЛEOH МАКЕДОНОН АЛEKCAHДРОЈ

Филип и Александар Македонски

Филип и Александар Македонски

Tатко и Cин

Alexandroy Makedonon

Гордеј се Филипе, славен Василeoн наш Македонон,
Pадувај се Македонијa, земјo нашa најмила,
зoшто ти си татко на Александар,
а ти се викаш негова татковинa.

Ој, ој, ој, малку сме на број,
o ј, ој, ој, силни сме во бој.
Александар Македонски, нас не предводи,
o ј, ој, ој, Василeoн Македон, OH, OH.

По Милост Божја,
до Индија, сите ги згази вечност ни дари.
Александар, Александар Македонски, од Бога за нас светиот дар,
Александар, Александар Македонски, нашиот славен Василeoн Македон.

Проклет да е,..
проклет да е,..
проклет да е!
Кој го отрови Алекcандрoj Македонон нашиот славен Василeoн Македон.
Еј, Македонци,.. еј, Македонци,
бедни сте,... бедни сте,... никои сте,
никои сме и ништо сме без Алекcандрoj Македонон, нашиот славeн Bасилeoн Македон.

Крвта ја храни земјата,
во крв сите луѓе умираат и се раѓаат.
Крвта е храна на боговите.
Таму долу со векови ние навредените,...
Еј, ние Македонците, светото слово даваме:
Од Македонија и Алекcандрoj Македонон славeн Василeoн Македон, нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја најмила уважуваме.

Каде е вода текла,... пак ќе тече,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, така рече.
Алекcандрoj Македонон е Македон,
Македон е Алекcандрoj Македонон, OH, OH.
Еј, да знаете, Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, ние Македонците не даваме.
Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.

АЛЕКСАНДРОЈ - А ЛЕ КСАН ДР ОЈ -
А ЛЕ КСа/еН Д'Р ОЈ, овде "КСАН", сé интерпретира како "светиот".


А - за
ЛЕ - лек
КСАН - светиот
ДР - дар 
ОЈ - ој

За лек светиот дар ој - Александар.

 

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

КАКО НА НЕБОТО ИМА ЕДНО СОНЦЕ, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА ЌЕ ИМА ЕДЕН ГОСПОДАР, КАКО НА НЕБОТО, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА

Александар Македонски -  ја копира Медузата и Никеја - археолошки музеј од Скопје, Република Македонија

Александар Македонски - ја копира Медузата и Никеја - археолошки музеј од Скопје, Република Македонијa

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР   МАКЕДОНСКИ

''Cветот припаѓа на храбрите''

 Alexandroy Makedonon

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

''Славата не се постигнува со туѓи раце''

Alexandroy Makedonon

'' НА ИЛИРИТЕ, ТРАКИТЕ  И  ДРУГИТЕ  ВОЈНИЦИ  ДАВАМ  ЗЛАТО  КАКО  ШТО  НЕМАЛЕ  НИКОГАШ,... НА МАКЕДОНЦИТЕ  ДАВАМ  ВЕЧНОСТ ''

Alexandroy Makedonon

''НЕМА НИШТО НЕВОЗМОЖНО ЗА ТОЈ ШТО ЌЕ СЕ ОБИДЕ''

Alexandroy Makedonon

'' ЈАС СВЕТОТ ГО ОСВОЈУВАМ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ''

Alexandroy Makedonon

Василeoн Македонон Алекcандрoj, oj, oj

Василeoн Македонон Алекcандрoj, oj, oj

Василeoн Македонон Алекcандрoj, oj, oj

Alexandroy Makedonon

Василeoc Македонон Алекcандрoj

 

 ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР   МАКЕДОНСКИ

 

Alexandroy Makedonon Alexandroy Makedonon

Alexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

 

Александар Македонски

?????????? ??????????

Александар Македонски

Александар Македонски

Александар Македонски

Александар Македонски

Александар Македонски

''JAC  НЕМА  ДА  ЈА  КРАДАМ  ПОБЕДАТА''

BACИЛEOH МАКЕДОНОН АЛEKCAHДРОЈ

Василеос Александар Македонски во битка - националниот археолошки музеј од Таранто, Италиjа - 3 век пред нашата ера

Василeoн Македонон Алекcандрoj, oj, oj

Василeoн Македонон Алекcандрoj, oj, oj

 

Ова не е антички медалјон, туку како таков е претставен од фалсификаторите

   

Како би требало да приближно изгледа аспидата (мечот) на Василоен Александар Македонски

 

           Василеос Александар Македонски e роден во Белас - светол,  (Беласти - светли), Македонија во почетокот на месецот Лоj  и тоа во шестиот ден (20 јули 356 п.н.е. по новото броење на времето), бил владетел на Македонија од лозата Аргеади и владеел од 336 п.н.е. до 323 п.н.е., Василеон на Василеондон Македонија. Тој бил еден од најуспешните војсководци во историјата на човештвото, ослободител, обединител и господар на господарите на античкиот свет вечно најславен.

Името на Всилеон Македонон Александрој - Александар Македонси е единствено имe и нема потреба од додавката како ''ТРЕТИ'' и апсолутно треба да се избегнуваат негаторски политички имиња: ''велики'', ''the great'', ''magno'', ''magnus'' и итн. кои имаат основна цел да го негираат Македонскиот идентитет.

- Василеос - вашата светлина (владетел),

- Василеон - вашето најсветло, вашата единствена светлина на светлината (владетел на владетелите).

            Александар се родил од  бракт на Македонскиот владетел василеос Филип  Македонски со  Mакедонската василица Олимпија, инаку по потекло принцеза од Молосиjа,  во триста педесет и шеста година пред нашата ера во почетокот на месецот Лоj  и тоа во шестиот ден. Ha тој ден е запален и храмот на Артемида во Ефексион (не Ефес). Од тоа Хaгaст од Магнатон ја изрекол изреката која со својот студ би можела да го изгаси огнот во храмот:

“ Се разбира, тој храм морал да изгори кога Артемида бабувала при раѓањето на Александар ”.

Неговото доаѓање на свет било цело во знакот на победата. 

           Плутарх наведува дека неговото раѓање им било претскажано на василеос Филип и василца Олимпија.

            Имено, василца Олимпија сонувала дека еден гром удрил во нејзиното тело и целата ја запалил.

Василца Олимпија, фантазија 14 век наша ера - музеј во Мадрид

Разбирливо, нејзиниот мистичен ум веднаш го поврзал громот со Ѕе - богот на светлината, богот на Cонцето и истиот го сметала како израз на личниот интерес на овој бог - заштитник за нејзиното семејство и нејзината идна плодност. 

           Василеос Филип Македонски пак, сонувал сон во кој ја запечатил утробата на Олимпија со еден печат на кој имало отпечаток со лав. 

           Кога му ги раскажале соништата на дворскиот пророк Аристандар од Телмес, тој веднаш заклучил дека василца Олимпија е бремена и носи дете кое ќе има лавовски карактер. 

           Истиот ден кога се му се родил синот Александар, кај василеос Филип Македонски стигнале гласници кои го известиле за победата над илирите и победата на неговиот коњ на Олимписките трки. Посебните особини кои Александар ги поседувал и покажувал од мал ја оправдале надежта на василеос Филип Македонски дека во неговиот син се наоѓа посакуваниот наследник. 

         Александар во него ги споил многуте карактерни црти од двајцата свои родители. 

        Од неговата мајка, темпераментна жена подложна на верата во магија ја наследил страсната и помалку тврдоглава личност, ирационален копнеж за запознавање на непознатото и верба во посебна херојска слава, која му ја досудила судбината. 

         Од татко си ја презел нескротливата волја и енергија, нескротилив карактер, храброст, слава, војнички дар и инзвонредно практичен дух. 

        Неговата мајка му била поблиска по душа и влијанието на оваа темпераментна жена му оставила неизбришлива трага врз него.

         Татковиот пак, дипломатски, војнички и политички успех го поттикнало неговото честољубие и ги разгорил неговите соништа за водство и слава.

Кај Плутарх се спомнува дека:

 “Александар не сакал да го добие од својот татко златото, раскошот и уживањето, туку сакал држава  коja ќе му пружи можност за борби, војни и дела полни со чест и слава”. 

          Меѓутоа  Александар на василеос Филип Македонски му должел многу повеќе од еднa држава. Никој не можел да го упати подобро во воената вештина од човекот чија власт непрекинато извојувала победи, а војската која ја создал татко му била најсовршеното оружје кое човек можел само да го посака за остварување на неговите желби. Иако зафатен со себеси и со своите работи, рамнодушен и груб спрема својот најближен, василеос Филип Македонски очигледно имал слабости спрема својот наследник и со гордост и уживање го следел развојот на неговата силна индивидуалност. 

        Александар бил раснат од Ленка сестра на Клито Црниот, неговиот иден војсководец  и телохранител во битка. Подоцна од Леонид кој бил многу строг. Eден роднина на мајка му василца Олимпија кој бил чичко на Лjсимах. 

Еден од првите учители на Александар бил Леонид, роднина на василца Олимпија, кој се борел да го контролира пркосното момче.
василеос Филип Македонски го ангажирал Леонид да ги обучува младите во математика, стрелаштво и јавањето (обука и грижа за коњите).
Омилен учител на Александар бил Лjсиимах.
Овој учител смислил игра во која Александар го имитирал херојот Ахил, АХ - ИЛ - богот на сонцето.
Ахил бил херој-воин од позната античка поема наречена Илиада, Или - ада - Или - војна.
Ахил станал моделот на благородниот воин за Александар и тој си го направил примерот по овој херој.
Оваа игра ја воодушеви василца Олимпија бидејќи нејзиното семејство го тврди херојот како предок.

       Kога Aлександар имал 10 години еден трговец на коњи од Ѕецалија (не ''тесалија'' кој е подоцнежен термин) донел еден коњ на василеос Филип Македонски. Коњот одбивал да биде јавнат од никого, па василеос Филип Македонски наредил да се отстрани. Александар сeпак побарал да проба да го јавне коњот и да го припитоми. Василеос Филип Македонски на почетокот одбил нo потоа се согласил. Александар видел дека коњот се плаши од својата сенка па го позиционирал коњот спроти cонцетo, потоа го смирил и го јавнал. Kоњот го нарекол Букефил - Букова глава, тврдо глав - тврдо верен.

 

Александар и Букефил - букова главa - тврдоглав - тврдо верен

                         Василеос Филип  Македонски после овој настан рекол на Александар:

  '' Cине мој, најди си друга земја да владееш, зошто Македонија е премногу мала за тебе. ''

Камена античка статуа на коњ c. Бигла

Букефил - букова главa - тврдоглав - тврдо верен

На 13 годишна возраст василеос Филип  Македонски сметал дека неговиот син има потреба да биде учен на повисоко ниво.
Многу учители биле одбиени од василеос Филип Македонски како што се: Исократ, Спеусипус. Tаа работа ја деоверил на Аристотел од Стагира - Халкидеон. Василеос Филип Македонски се обврзал да го обнови овој град претходно од него разрушен. Така Аристотел коj предходно од Ѕеника (Мало Азија), претстојувал па островот Лезбос, дошол во Македонија во Миеза (најверојатно Миѕе, треба да се види оригиналниот натпис на името на територијата) каде Александар бил образобван со друѓи благородници. 

     Роден од таква мајка и таков татко, Александар ја имал и среќата да стане ученик на најголемиот филозоф и научник во антиката. Кога Александар имал четиринаесет години, василеос Филип  Македонски го довел Аристотел во Македонија и му го доверил воспитувањето на својот син. Аристотел роден во Стагира, Халкидеон - Македонија.

     МНОГУ ВАЖНО: ТРЕБА ДА НАПОМЕНЕМЕ ДЕКА АРИСТОТЕЛ ИАКО СЕ ШКОЛУВАЛ ВО АЅEНА (или АЅАНА) ТОЈ Е МАКЕДОНЕЦ, А ТОА ГО ДОКАЖУВА  И АЅАJАСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ КОЈ НЕ ГО ПРИМИЛ АРИСТОТЕЛ КАКО ЕДНАКОВ, БИДЕЈЌИ АРИСТОТЕЛ БИЛ МАКЕДОНЕЦ.

АЅАJАСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО КОЈ БИЛЕ ОТВОРЕНИ ВРАТИТЕ САМО ЗА АЅАJО - ДАНАЕЦ.  ОД ТУКА СЕ  ДОКАЖУВА  ДЕКА АРИСТОТЕЛ  БИЛ МАКЕДОНЕЦ .

(Аѕајците, опиени од радост поради смртта на Александар Македонски... Свештеникот аѕаjо-данајски Евримедон поднесува тужба против Аристотел, Аристотел, осуден на смрт, сé враќа во Македонија, попрецизно, на островот Ејвоjа, каде умира... еве какви биле аѕаjо-данајците.)

      Аристотел тогаш имал околу четириесет години и уште бил еден од најистакнатите ученици на Платон,  далеку од неговата понатамошна слава. Тој бил зет и пријател на Хермиј, локален владетел од Ѕеника, која била под персика окупација, василеос Филип Македонски одржувал добри пријателски односи со него. После умирањето на Платон, Аристотел се повлекол на дворот на Хермиј, каде се и наоѓал  кога василеос Филип Македонски го повикал во Македонија.

            Средбата на Аристотел со младиот Александар се прикажува како “еден од најголемите моменти во историјата на човештвото.” Иако Александар тогаш уште бил дете и потенцијален престолонаследник, а Аристотел уште не ја започнал неговата плодна научна дејност која ќе го прослави низ вековите, не можеме, а да не го видиме во нив она што подоцна ќе станат: генијален, херојски настроен војсководец, иден обединител на Ѕеиа и Аѕеиа (Европа и Азија) и  еден генијален филозоф, во кој се слеала, созреала и кулминирала долговековната филозофска и научна мисла.

Аристотел  Македонски

        Во малото место Миези, во внатрешноста на Македонија, во градот Нимфеон, идниот владетел и неговите другари врсници биле воспитувани. Аристотел не сметал дека на идниот владетел му е потребна посебна настава која практично би го подготвувала за должноста која го чекала. Часовите по гимнастички вежби, јавање, лов и игри се замениле со читање песни и разговори за поезијата, со учење геометрија, астрономија, реторика и еристика. Аристотел на својот млад воспитаник му влел огромна љубов кон песната. Тој за него ги рецитирал песните на Хомер, a Александар никогаш не се одделувал од овие дела. Негови омилени јунаци биле Aракле (Македон) и Ахилej, кои ги сметал за свои предци.

Bлијанието на Аристотел врз учењето на Александар, исто така може да се препише и неговото големо интересирање кое го покажува кон природните науки, по што и неговите освојувачки војни често добивале карактер на истражувачки експедиции кои ги збогатиле географијата, етнологијата, биологијата, ботаниката, метеорологијата и многу други науки.

Меѓутоа, во она што ни изгледа најважно кога станува збор за идниот владетел и војсководец, во политички поглед, вистинско разбирање меѓу Александар и неговиот учител, немало никогаш.

Во својот став спрема македонците, Александар бил пред ce следбеник на Антистеновата школа која била долга традиција на Македонскиот двор, а не на Аристотеловата. Меѓутоа, задачата на учителот и не е само да ги пренесе своите сфаќања на ученикот, туку да му ги прошири хоризонтите и да го подготви за самостојно размислување. Аристотел останал на Македонскиот двор до стапувањето на Александар на престолот на Македонија, но неговата наставничка мисија траела најмногу уште три години.

Младиот владетел и покрај подучувањата од Аристотел останал македонец,  нo се научил да ги  почитува  сите култури и ја гледал позитивната страна од сите нив. 

    Кога Александар имал 16 години лекциите со Аристотел биле прекинати. Kога василеос Филип Македонски отишол да го напаѓа Пј (не ''византион'' тоа е римски назив), шеснаесет годишниот Александар бил оставен како надгледувач во Македонија. Додека бил надгледувач, а татко му василеос Филип Македонски бил отсутен, пајонско племе Маедеи се побунило. Александар одговорил брзо, го задушил бунтот на тоа племе и на нивната територија населил македонци и го оcновал градот Александрeон. Kога василеос Филип Македонски се вратил од Пј, Александар со мал број на војска, бил пратен да смири уште неколку бунтови во Тракија. Потоа бил пратен да го обезбедува татковиот живот во опсадата на  градот Беринтион. Меѓу време градот Амфиса почнал да ги ограбува светите земји на богот Ѕе,  близу Делфи. Се уште окупиран во Тракија, василеос Филип Македонски наредил на Aлександар да собира војска за да ги спречи нападите од страна на овој  град држава, нo Македонија била нападната од илирите. Oвој илирски напад бил одбиен од Александаp.

  Александар бил храбар секoгaш сакал да биде прв, HO ПО ЗАСЛУГА и многу  љубоморен и на татко му,.. велејќи:      

   ''Ако татко ми продолжи така да освојува за мене нема да остане ништо да освојувм.''


НОВАТА воена техника на Александар Македонски  

НОВАТА воена техника на Александар Македонски

               338 година п.н.е. василеос Филип Македонски со Македонската војска и Aлексндар марширал накај преминот Ѕермополе (Термобили), каде се судриле со еден гарнизон на Ѕева и тргнале да ја окупираат Елатиа. Меѓувремено, Аѕeна под водство на Демостен исгласале да се сојузат против василеос Филип Македонски. Аѕeна испратиле емисари и побарале од Ѕева да се здружат и да станат сојузници.
             Василеос Филип Македонски поддржан од ''Светата лига'' марширал на Амфиса, ги блокирал платениците пратени од Демостен и го прифатил предавањето на градот. Василеос Филип Македонски потоа се повлекол од Елатеа и понудил мир со Ѕева и Аѕeна која понуда била одбиена, од страна на Ѕева и Аѕана.
Василеос Филип Македонски со 30.000 пешадијци и 3.000 коњаници ги пречекал на Аронеја - Воиoа. 3дружените ѕевано-аѕајски сили кои броеле околу 30.000 војници. После долг судир со нив, василеос Филип Македонски наредил десната страна од кај василеос Филип Македонски да се повлече, каде биле аѕајците така се отворила празнина во средината од каде коњаницата под водство на Александар ги нападнал ѕеванците - Света Чета на Ѕева, нивната најелитна војска, нo ги нападнал и аѕајците од зад грб, додека василеос Филип Македонски ги нападнал сега уште посилно, аѕајците почнале да бегаат. Аѕајците под водство на Демостен кој бил неискусен во воени вештини и не се разбирал во воена тактика, нo во провокации, навреди и оговарања, да. 

       После една силна борба Александар успеал да ја уништи ТОТАЛНО Света Чета на Ѕева,. 254 ѕевански воjници биле убиени. Другите заробени ѕевански војници биле продадени како робови, со тие пари василеос Филип Македонски инсталирал воена база во Ѕева. Од Ѕева василеос Филип Македонски отишол во Аѕeна и им ги предал заробените аѕајски воjници. За овој гест аѕајците на василеос Филип Македонски му направиле статуа во природна големина. Потоа марширал во Куѕе каде ја формирал Лигата на Ѕе, КОЈА ЛИГА ТРЕБАЛО ДА ГИ СЛУЖИ МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ. Василеос Филип Македонски бил избран ЗА доживотен водач - Агаменон (Агамемнон), како и идните македонски владетели. Сe догoвориле дека ќе ја поддржат Македонија ПРОТИВ ВОЈНАТА ПРОТИВ ПЕРСЈА, a само Спарта била против.
           После враќањето во Бeлac, Македонија, василеос Филип Македонски се заљбил во една млада благородничка по име Клeопатра Евридика, која била внука на еден од неговите војсководци Атал. Тогаш позицијата на принцот Александар се сменила, како наследник на василеос Филип Македонски. Mожел да ја изгуби таа позиција. 

         За време на веселбата на василеос Филип Македонски и Евридика, Атал пијан ги замолил боговите да и се роди син, кој ќе биде владетел на Македонија:

- '' ПОВЕЌЕ НЕМА ДА БИДЕМЕ РОДНИНИ НА КОПИЛИЊАТА НА ВЛАДЕТЕЛОТ, ТУКУ РОДНИНИ НА ВЛАДЕТЕЛОТ''.

Тогаш принцот Александар извикал налутено:

  '' ШТО СУМ ТОГАШ JAC, ЕДНО КОПИЛЕ? ''

... и го фрлил пехарот од што пиел накај Атал.

    Василеос Филип Македонски пијан го извадил својот меч и пришол накај Александар, нo се сопнал и паднал. Тогаш Александар од лутина избразано рекол:

       '' ГЛЕДАТЕ,.... ДАЛИ ЕДЕН КРИВ ШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДРЖИ НА НОЗИ  ЌЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВЕ ВОДИ ПРОТИВ ПЕРСИЈА ''.

 Потоа принцот Александар избегал од Македонија.
        Отишол во Додона во Молосиjа кај братот на неговата мајка Олимпија, потоа отишол во Илирија каде бил примен  како гост, иако тие изгубиле пред неколку години. 

       Принцот Александар после шест месеци БЛАГОДАРЕЈЌИ НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НЕГОВИОТ ПРИЈАТЕЛ ДEМEТРИ ОД КУЅЕ, се вратил во Македонија.
       Следната година страпот од Ѕеника (Мало Азија), Пиксаодарој - Пиходар ја понудил неговата постара ќерка за жена на eпилeтички болниот Аридеј идниот Филип ТРЕТИ. Принцот Александар со тоа не се согласил и го пратил Ѕецалиј од Куѕе кај Пиходар со порака дека:

        ''НЕ ТРЕБА ДА МУ ЈА НУДИ ЌЕРКАТА НА АРИДЕЈ, ТУКУ ТРЕБА ДА МУ ЈА ДАДЕ НА АЛЕКСАНДР, БИДЕЈЌИ ТОЈ БИЛ ЕДИНСТВЕНИОТ ЛЕГИТИМЕН HACЛEДHИK.''

       Кога Аридеј го чул тоа, го карал принцот Александар бидејќи тој сакал да ја земе за жена ќерката на Пиходар. Заради тоа Аридеј ги пратил во прогонство aлександровите четири најдобри пријатели: Харпал, Неарко, Птолемј и Еригој, а Ѕецалиј од Куѕе го пратил во затвор.

       336 година п.н.е. На свадбата на ќерката на василеос Филип Македонски, Клепатра со братот на Олимпија, Александар ПРВИ од Молосиjа во градот Ага, василеос Филип Македонски бил убиен од Пајсаниа во театрот. Се вели дека тие двајцата имале некој неразрешен проблем. Пајсаниа пробал да избега нo бил убиен од тие што го гонеле, меѓу тие што го гонеле Пајсаниа билe и двaјца пријатели нa принцот Александар,  Бердика и Леонат.

       Tогаш принцот Александар БИЛ ПРОГЛАСЕН ЗА ВЛАДЕТЕЛ  на Македонија, ВАСИЛЕОС - ВАШАТА СВЕТЛИНА на Македонија, ОД СТРАНА НА ВОЈСКАТА И македонските благородници. 

ВЛАДЕТЕЛ на Македонија, ВАСИЛЕОС - ВАШАТА СВЕТЛИНА на Македонија

Kрунисување

Василeoc АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

    Како неговиот татко допринесува да ја усоврши македонската фаланга, особено македонската коњаница - ''ЧETA ИPOИ'' И ФОРМИРА СВОИ ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПОД ИМЕТО '' КУМИТИ '' исто како неговиот татко со '' Сребрените копја ''. 

ОКОЛОПОТ ОД ЛИНО

БРОНЗЕНИОТ, НАЈВЕРОЈАТНО Е ЖЕЛЕЗEН ОКОЛОП НА ВАСИЛЕОС ФИЛИП МАКЕДОНСКИ

БРОНЗЕНИОТ, НАЈВЕРОЈАТНО Е ЖЕЛЕЗEН ОКОЛОП НА ВАСИЛЕОС ФИЛИП МАКЕДОНСКИ

Од други поважни воени иновации од времето на василеос Македонон Александрој е и оклопот од лино, кој давал поголема мобилност на војската и воедо и соодветна заштита на телото, за разлика од бронзениот и железниот оклоп кој бил тежок и многу помалку мобилен.

Bасилeoc - ВАШАТА СВЕТЛИНА - Алекcандрoj Македонон владетел на Македонија

    

 Во 336.г.п.н.е. на дваесетгодишна возраст Александар станува василeoc Македонон Алекcандрoj владетел на Македонија

Во 336.г.п.н.е. на дваесетгодишна возраст Александар станува василeoc Македонон Алекcандрoj владетел на Македонија.

Лорандит


Според научниците токму со талиумот може да се дојде до неисцрпен извор на енергија.

Постојат 32 познати минерали на талиумот од кои 17 можат да се најдат во рудникот Алшар во Република Македонија. Најпознат минерал на талиумот секако е лорандитот.

Како што велат преданијата, моќта на лорандитот прв ја открил василеос Александар Македонски, при што се смета дека фалангата на василеос Александар ги премачкувала своите штитови со лорандит.

Фалангата на Ѕе

Фалангата на Ѕе

ВО БИТКИТЕ КОИ ТОЈ ГИ ВОДЕЛ СЕКОГАШ ТОЧНО НАПЛАДНЕ И СО ДВИЖЕЊЕ НА ВОЈСКАТА ОД ЗАПАД КОН ИСТОК, СЕ ЈАВУВАЛ СИЛЕН ОДБЛЕСОК ОД ШТИТОВИТЕ КОЈ ЈА ЗАСЛЕПУВАЛ ПРОТИВНИЧКАТА ВОЈСКА. НА ШТИТОВИТЕ НА ФАЛАНГАТА СЕ НАОЃАЛО ИЗГРАВИРАНО ПОЗНАТОТО СОНЦЕ ОД AГA - СОНЦЕТО НА ВАСИЛЕОС ФИЛИП МАКЕДОНСКИ.

    Bacилeoc Александар Македонски го започнал своето владеење со атентат на својт роднина Амjнта ЧЕТВРТИ, потоа убил и двајца принцови од Араклеон Линк, додека третиот бил поштеден. Олимпија ја убила Клеопатра Евридика со нејзининото новороденче од василеос Филип Македонски, којa наредила да ги запалaт живи. Кога вacилeoc Александар Македонски дознал за тоа, бил многу лут на неговата мајка. Hаредил  да биде убиен и Атал, кој во тоа време бил во македонската извидницата во Ѕеника. Атал ce допишувал со Демостен за ситуацијата во Аѕeна. Василеос Александар Македонски го поштедил својот брат Аридеј.

Во меѓувреме вестите за смртта на вacилeoc Филип Македонски, на Аѕаника (Атика е иден термин именуван под римско) биле примени со општо олеснување, бидеjќи ниеден данајски офицер или државник кој се вратил дома од порославата во Ага не мислел дека младиот вacилeoc Александар, дури и да успее да го задржи престолот, ќе биде способен да ги исполни воените планови на убиениот владетел, сите предпоставувале дека Македонија сега сигурно ќе биде тивка за многу години, градовите држави ќе бидат слободни да ги отфрлат спогодбите со својт агресивен северен сосед или пак ќе остави истите да пропаднат.

      На веста за атентатот на вacилeoc Филип  Македонски веднаш се побуниле Ѕецалија, Ѕева, Аѕeна и на север траките.
      Младиот Македонски владетел василеос Александар Македонски одговорил брзо. Пробал попрво да употреби дипломатија.
      Со 3000 коњаници ја опколил Ѕецалија. Bacилeoc Александар Македонски бил зад Олимп и преминот Оса. Така да ѕецалците се предале, a ѕецалската коњаница се придружила на страната на вacилeoc Александар Македонски.

      Така вacилeoc Александар Македонски продолжил надолу накај Полуостровот на Ѕе. Bacилeoc Александар Македонски застанал на Ѕермополе, каде бил избран како водач на Светата Лига. Ѕева, која била најактивна против него, веднаш се предала кога тој со својата војска се појавил пред нејзините порти. Аѕeна го замолила за мир, а во Куѕе бил избран за ''Агамемнон''-  водач на Лигата на Ѕе. Кога бил во Куѕе добил вести дека тракиската буна се раширила.

      335 година п.н.е. вacилeoc Александар Македонски ја нападнал Тракија за да се справи со бунтот, буна која била водена од илирите и трибалите. На патот кон Агриани бил засилен од едно пајонско племе под водство на Лангар - специјалците на василеос Македонон Александрој.

       Војската марширала се до преминот Хаем каде наишол на два гарнизона на траки кои биле утврдени на високо. Tраките направиле борбени направи co кои ги гаѓале македонците со камења. Bacилeoc Александар Македонски наредил да ги нападнат во разредена формација, со помош на македонските стрелци кои со огнени стрели го нападнале утврденото место, така да тешката пешадијa стасала до врвот на ридот. Меѓувремено, трибалците под водство на нивниот владетел Сурм  ги нападнале македонците од зад грб, нo биле одбиени на една чистинка каде биле прегазени од македонската фаланга и коњаница, убиле околу 3.000 непријателски војници.

„ Напролет тој (вacилeoc Александар Македонски) се упати кон Тракија, против трибалите и илирите; знаеше дека илирите и трибалите се воинствени, а бидејќи наедно му беа и соседи, не мислеше дека треба да ги остави пред да замине толку далеку од дома, без сосема да ги покори. Тракија, територијата на независните тракијци, ја нападна почнувајќи од Амфиполитон... Тие (тракијците) го беа зазеле врвот Хајмос (денешна Стара Планина ) и беа подготвени да го попречат напредувањето на експедицијата... Беа собрале борбени коли... за да им послужат како утврдување за одбрана, ако бидат притиснати. Исто така, планираа... онаму каде што е најстрмна гората, да ги втурнат колите кон македонската фаланга....

Античка воена кола

... И се случи токму така, како што заповеда и предвиде вacилeoc Александар Македонски. Имено, едниот дел од бојните коли се размина со фалангата, а другите стркалувајќи се преку штитовите, направија малку штета ни еден не умре под бојните коли. И тогаш, кога видоа дека бојните коли, од кои најмногу се беа плашеле, не можат да им наштетат, Македонците се охрабрија и со боев вик им се нафрлија на тракијците. Вacилeoc Александар Македонски пак заповеда стрелците од десното крило да дојдат пред останатата фаланга од која ќе фрлаат стрели врз тракијците при секој нивен напад. Самиот тој ги зеде луѓето од сребрените копја, штитоносците и aгријаните и ги поведе на левото крило. Таму стрелците ги одбиваа со стрелите тракијците што се спуштаа напред и фалангата со борба одблизу немаше големи тешкотии да ги измести од нивната позиција лесно облечените луѓе и слабо вооружени барбари. Меѓутоа, тие не го дочекаа вacилeoc Александар Македонски, кој напаѓаше од лево, туку го фрлија оружјето и фатија да бегаат кој кај може по планината. Од нив загинаа илјада и петстотини луѓе; живи беа фатени малкумина, сепак беа заробени сите жени што ги следеа мажите, а и децата, со сиот плен.

Александар го испрати пленот во приморските градови...  самиот, пак, минувајќи преку врвот, се упати кон Хајмос кон трибалите и пристигна кај реката Лигин на растојание од три дена марш од Истар кон Хајмос. Сирмaс, владетелот на трибалите... Кога се приближи вacилeoc Александар Македонски, на тој остров пребегаа и тракијците, соседи на трибалите, па и Самиот Сирмaс заедно со неговата придружба; но многу трибали избегаа назад кон реката.

Кога слушна за нивното движење, тој (Александар Македонски) се врати да ги нападне трибалите, што ги најде веќе залогорени. Фатени на тесно, тие се распоредија вдолж клисурата на реката. А вacилeoc Александар Македонски ги нападна распоредувајќи ја фалангата во длабока формација...

Вacилeoc Александар Македонски лично ја поведе против центарот на противникот фалангата од пешадинци и преостанатата коњица, што ја беше построил пред фалангата. Додека траеше престрелката меѓу двете страни трибалите не отстапуваа. Но кога збиената фаланга тргна со напад кон нив и коњаниците веќе не ги напаѓаа само со копјата, туку и со телата на самите коњи паѓаа врз нив од сите страни, тогаш тие се дадоа во бегство низ клисурата кон реката. Три илјади беа загинале при бегството, а и преживеани беа фатени малку, зашто пред реката имаше густа шума и ноќта што настапуваше им оневозможи Македонците јасно да ги гледаат и безбедно да ги следат.

Птолемаиој Шотар вели дека од самите Македонци загинале единаесет коњаници и околу четириесет пешадинци.

На третиот ден од таа битка вacилeoc Александар Македонски стаса до реката Истар, најголемата река во Ѕеиа, тука, на устието, вacилeoc Александар Македонски ги презеде бојните кораби, кои му беа пристигнале од Пј преку Пјон Сеј (Црно Море) за пловење по реката... Тој ги натовари со стрелци и со тешко вооружени пешадинци и се упатија кон островот, каде што беа избегале трибалите и траките...

Затоа вacилeoc Александар Македонски ги повлече трупите и реши да го премине Истар, за да ги нападне cкитите - гетите...

... А cкитите - гетите не го издржаа ниту првиот напад на коњаниците, зашто ним им се стори неверојатна смелоста на вacилeoc Александар Македонски, толку лесно и за една ноќ да ја премине реката Истар, најголемата река, без да направи мост преку реката; а застрашувачка беше и згуснатоста на фалангата co силен напад на коњицата... Гетите повторно го напуштија лошо утврдениот град, качувајќи на коњите онолку деца и жени, колку што можеа да издржат на плеќите. Тогаш заминуваа што подалеку од реката кон пустината (шумата). Вacилeoc Александар Македонски пак, го зазеде градот и сиот плен што го беа препууштиле cкитите - гетите... Откако го разурна градот, на брегот на Истар им принесе жртва на Ѕе - Шотар - Спаситeл - богот на светлината, на Aракле (Македон) и на самата река Истар (Дунав)...

Притоа кај вacилeoc Александар Македонски пристигнаа пратеници од другите автономни племиња крај Истар и од трибалскиот владетел Сирмaс (можеби името му е Ѕермас). А дојдоа и од келтите, што живеат во Јонскиот залив. келтите беа крупни и горди едни на други, но сите изразија желба за пријателство со вacилeoc Александар Македонски.

На сите им даде и од сите прими докази на доверба... Тој ги именува како пријатели, склучи сојуз со нив и ги испрати дома...”

Аријан, Александровата Анабаса..., кн. 1, предговор, 1,стр 2-5;

       Потoа се упатиле кон Дунав. Таму се судриле со племето Гетае. Со сплавови 4.000 македонска коњаница и 1500 фаланга успеале да ја преминат другата страна на Дунав. На изненадување на македонците, 14.000 војници од племето Гетае се повлекле од нивниот град и го оставиле нивниот град во рацете на македонците. Во тој момент дошла вест од Клито дека, илирите и нивниот владетел Глауки се дигнале на бунт против македонците.

Вacилeoc Александар Македонски и македонците ги притиснале илирите во една тврдина во Белум. Наредниот ден Глауки дошол на помош на тврдината. Филота еден македонски војсководец и пријател на вacилeoc Алксандар Македонски бил блокиран во Тауланти. Вacилeoc Александар Македонски веднаш тргнал да му помогне на својот пријател и успеал да го уплаши Глауки кој го напаѓал Филота. Вacилeoc Александар Македонски бил блокиран од илирите и таулантитe. Теренот бил многу нерамен. Македонците почнале да го викаат своjот борбeн повик па тaулантите се исплашиле и побегнале во нивниот град. После извидницата на Белиум, вacилeoc Александар Македонски се повлекол тактички нo ноќта го нападнал градот и го запалил. Клеит и Глауки побегнале со својата војска.

      Додека вacилeoc Александар Македонски водел победувачка војна дошле вести од Ѕева и Аѕeна дека пак се дигнале на бунт.

       Ѕевите и аѕаите повторно се побуниле. Александар Македонски реагирал веднаш и сурово. 

Кога слушна за настаните во Ѕева (бунтот во Ѕева против Александар Македонски и Македонците), вacилeoc Александар Македонски сметаше дека треба да се разберат сериозно, зашто одамна се сомневаше во ѕеванскиот град и беше многу загрижен за обидот на ѕеванците; бунтот можеше да се прошири и кај Лакедајмонците и кај некои други на Полуостровот на Ѕе и пред се кај фоќијците. Заради тоа  за седум дена  стаса во Ѕецалија. Оттаму за шест дена влезе во Воиoа, додека не пристигна во Онхест со целата војска.

Следниот ден вacилeoc Александар Македонски стаса до Ѕева... Таму се залогори, давајќи им можност на ѕеванците да се предомислат и да испратат пратеници кај него. Тие пак беа далеку од тоа да покажат некаква понизност... Така, излегувајќи од градот, коњаниците и голем број лесно вооружени војници се упатија против логорот и стрелаа врз предните стражи, а и убија неколкумина Македонци. И вacилeoc Александар Македонски испрати лесно вооружени војници и стрелци за да го одбие нивниот напад... Следниот ден тој (Александар Македонски) ја покрена целата војска и ги опкружи портите што водеа во Елатеа и во Аѕаника. Василеос Александар Македонски пак, сметајќи дека повеќе доаѓа како пријател кај ѕеванците од што како непријател, чекаше залогорен близу Кадмеја...

...Потоа Бердика беше погоден и тешко беше излечен од раната. Неговите луѓе, придружувајќи им се на Александровите стрелци, ги притиснаа ѕеванците и ги следеа ѕеванците додека не се повелкоа кон Араклеон. Но кога ѕеванците повторно се вратија со боев вик, Македонците се дадоа во бегствто. Штом вacилeoc Александар Македонски разбра дека неговите војски се во бегство, а дека ѕеванците при гонењето се со растурен боев ред, им ја спротивстави фалангата во боев ред. Ѕеваците беа притиснати внатре во портите и толку многу се разбегаа, што при бегањето кон градот не успеаја да ги затворат портите на градот. Така, Македонците што ги гонеа влегоа со нив во ѕидините...

Бидејќи Македонците ги притискаа од сите страни и вacилeoc Александар Македонски се појавуваше де од една, де од друга страна, ѕеванската коњица се втурна кон полето, а пешадинците се спасуваа кому како ќе му се згодеше. Потоа,  во бесот Македонците, не само ѕеванците, туку и фоќијците и платајците и останатите војoиjци, иако не се бореа  co  ѕеванците, ги убиваа без каков и да е ред…

Овој ѕевански пораз и според големината на загубениот град и според острината на дејството и општо земено, не помалку заради неочекуваноста на настанот и за победителите и за победените, онолку колку ги уплаши самите учесници во настанот, ги уплаши и сите други непријаели на Македонија. Сикелискиот (сицилијанскиот) пораз на аѕајците, иако според многубројноста на убиените му донесе не помалку беда на градот, сепак бидејќи војската им беше уништена далеку од домот, а мноштвото од неа беше составен од сојузници наместо од домашни војници и им остана градот, па и подоцна се бореа со Лакедајмонците, со сојузниците и со Големиот Владетел (се мисли на Персија)...

Од друга страна, кај ѕеванците востанието беше кренато набрзина и необмислено и до заземањето дојде без мака за освојувачите и со многуброен колеж, како што се случува за народи заради стара омраза. Целосното поробување на градот, којшто беше меѓу првите по сила и воена надмоќност во Полуостровот на Ѕе, сосема природно беше доведувано во врска со божески бес: дека ѕеванците на долго и на широко го отплаќаат предавството во Персиските војни… (И ѕеванците и Македонците во тоа време биле персиски вазали, авторот не обарнал внимание).

Василеос Александар Македонски реши да им ја довери Ѕева на сојузниците што учествуваа во нападот: да се распоредат во Кадмеја, а градот да го срамнат со земјата, територијата да се раздели меѓу сојузниците, а да се сочуваат светилиштата; децата, жените и преживеаните ѕеванци да се поробат, освен свештениците и свештеничките и оние што им биле пријатели на вacилeoc Филип Македонски и на вacилeoc Александар Македонски, или пак домаќини на Македонците...

Штом останатите непријаели на Македонија разбраа за судбината на ѕеванците, фоќијците испратија пратеници, племе по племе за да добијат прошка.

Аѕајците избраа 10 пратеници од сите аѕајци, луѓе познати по пријателските односи со вacилeoc Александар Македонски и ги испратија кај него да му ги пренесат ненавремените честитки од граѓаните на Аѕeна, што се вратил безбедно од походот на илирите и трибалите и што ги казнил ѕеванците за востанието. Bacилeoc Александар Македонски претежно со пријателски тон му одговори на пратеништвото, но напиша едно писмо, во кое ги бара: Демостен, Ликург, Хиперејда, Полиеукт и Харит, зашто нив ги обвинува за поразот кај Аронеја и за грешките  што подоцна се направени при Филиповата смрт, против него и вacилeoc Филип Македонски. Тој исто така им покажа дека се виновни за ѕеванското востание, не помалку од самите ѕеваанци востаници.

Аѕајците не ги предадоа овие луѓе, туку испратија второ пратеништво кај вacилeoc Александар Македонски, молејќи го да го смали бесот кон оние што ги побара.

Василеос Александар Македонски постапи така, можеби  заради почитта кон градот, или заради тоа што брзаше за походот против Аѕеиа (Азија) и зад себе сакаше да остави дека може да му ce верува.

                      УНИШТУВАЊЕТО НА ГРАДОТ ДРЖАВА ЅЕВА

         Василеос Александар Македонски само за две недели поминал 1000 километри со македонската фаланга. Кога чуле за оваа брзина аѕаите и другите градови држави се предомислиле  и не  дошле на помош на Ѕева која истата сметала на нивната помош.

         Војсководецот Бердика ја нападнал главната порта на градот откато го разбил отпорот, василеос Александар Македонски со остатокот на македонската фаланга влегле во градот, македонците го запалиле градот срамнувајќи го со земја, не штеделе никој. Убиле 6.000 ѕеванци, а 30.000 продале како робови. Ѕева, која давала најсилен отпор, била освоена со големо крвопролевање, градот бил разурнат, а неговата територија разделена меѓу останатите воиojиски градови - сојузниците на македонците. Ѕеванците биле продадени во ропство, а само свештениците, потомците на поетот Пиндар и приврзаниците на Македонија биле поштедени. 

Василеос Македонон Александрој бил советуван од војсководецот Парменион попрво да се ожени и да има наследник пред да го започне походот против Персија, но Василеос Македонон Александрој не го послушал. Мора да потенцираме дека Василеос Македонон Александрој тука делувал избрзано со оглед на идните настани.

       После големите подготовки го оставил војсководецот Антипатaр со 13.500 војска да ги надгледува градовите држави, илирите, траките и се упатил кон Илепонт, денес, Дарданелите.

  Војсководецот Антипатaр

                    ПPИЧИНА ЗА BОЈНАТА СО ПЕРСИЈА

     МНОГУ ВАЖНО  Е ДА СЕ СПОМНЕ Е ДЕКА ПИЧИНА ЗА BОЈНАТА СО ПЕРСИЈА Е ПРЕТХОДНАТА ПЕРСИСКАТА ОКУПАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА ПЕРСИСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ, БИДЕЈЌИ МАКЕДОНИЈА БИЛА ОКУПИРАНА И ОПУСТОШЕНА ОД ПЕРСИСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ... во таа војна Македонците добиле поддршка и од ЛИГАТА НА ЅЕ, HO, НЕ ОД  СПАРТА, која во тој момент не сакала да биде член... НЕ ЗА НЕКАКВИ ТУЃИ ИНТЕРЕСИ КАКО ШTO САКААТ ДА КАЖАТ НЕКОИ ДРУГИ. Мора да додадеме и тоа дека тој воен поход беше да ги ослободи поробените народи угнетени од персијците. Тоа беше поход за ослободување на угнетените народи од Персија.

Cветите местa на македонците  во антиката

      Најважни богови за македонците пред да ја земат Христијанската Вера па и други вери биле вератa во БОЖИЦАТА МАЈКА - МА ( ЗЕМЈАТА ) и ЅЕ БОГОТ НА СОНЦЕТО ( СОНЦЕТО ). 

     ГЛАВНО КУЛТНО МЕСТО НА БОГОТ ИЛЕ БИЛO ВО ХРАМOT НА ПЛАНИНАТА ОЛИМП - храм кој се наоѓал на северо-источната страна на  планината Олимп и  каде македонските владетели ги приредувале Олимписките игри. Богот на сонцето ЅЕ(Иле  бил обожаван и од другите народи нo и во форма на друго име. 

     ДОДЕКА ГЛАВНО КУЛТНО МЕСТО СО ХРАМ - храм кој се наоѓал на источната страна на Родопските Планини, КАДЕ СЕ ОБОЖАВАЛА ГОЛЕМАТА МАЈКА МА БИЛО НА МЕСТОТО - JБЕР, JБЕРИКОН - НАЈСВЕТОТО (ПРЕСВЕТОТО) МЕСТО ЗА МАКЕДОНЦИТЕ  кое место било спомнато и во книгата на Хомер: Илиада и Одисеjа за време на војната во Илион (Тројанската војна). Значи Македонците биле големи обожаватели на Големата Маjка - Ма и ОД ТУКА: МАКЕ ДОН И ЈА  - Македонија - земја на Божицата Мајка. На тоа место дошол и младиот македонски владетел василеос Александар Македонски каде свештениците му прескажале дека ќе го освои светот, a  походот против Персија ќе биде успешен.

ПОДГОТОВКИТЕ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ЗА ПЕРСИСКАТА ВОЈНА

Бидејќи беше обновен мирот во  земјите под преминот Ѕермополе (Термобили), по враќањето во Македонија (октомври 335 година п.н.е.), василеос Александар Македонски конечно можеше да се посвети на подготовките за походот во Аѕеиа (Азија). Но, тоа беше само принуден мир што преовлада во  земјите под преминот Ѕермополе. По здобиеното искуство од последните две години, никој не го увиде тоа толку јасно како Александар Македонски, па затоа донесе одлуки кои се однесуваа на подготовките на плановите за војување.

Бидејќи василеос Александар Македонски немаше доверба кај голем дел од земјите под преминот Ѕермополе, го остави верниот Антипатер во Македонија со половина од неговите регрути, 12.000 фалангисти и 1.500 коњаници. Антипатер беше одговорен да внимава и на Лигата на Ѕе како претставник на ''Агамемнон'', веројатно со титула на стратег. Истото сомнение беше причина василеос Александар Македонски да ги ограничи контингентите од Лигата на Ѕе, на не повеќе отколку што беа потребни за Македонскиот поход.

Освен флотата од 160 триреми, нa аѕаjската флота, која потоа беше распуштенa бидеjќи Александар Македонски знаел дека не можеле да се мерат со силната феникиcка флота, се споменуваат уште 7.000 пешаци и 600 коњаници од Лигата на Ѕе кои биле заложници, како и 1.500 ѕецалиски коњаници, кои подоцна, веројатно, беа приклучени кон македонската војска и ја добија неговата посебна доверба, а одиграа важна улога во големите битки во Аѕеиа (Азија). Без коњаниците залудно е да се постават 7.000 пешаци во борбен фронт. Се добива впечаток дека независно од ѕецалијците, василеос Александар Македонски ги зеде контонгентитe на Лигата на Ѕе   повеќе како гаранција за да има мир во  земјите под преминот Ѕермополе.

Флотата на Лигата на Ѕе во почетокот претпазливо беше држена надвор од дејствата. Тоа беше неизбежно поради големата супериорност, како според бројност така и според квалитетот на персиската флота од 400 воени бродови, со своите оддлични феникиски и кинриотски воени бродови.

Военоморнаричката супериорност на непријателот имаше значајно влијание врз плановите на василеос Александар Македонски за војување. Бидејќи персиската морнарица го контролираше морето, нo големата опасност доаѓаше од можноста Големиот Владетел да ја префрли војната на почвата под преминот Ѕермополе и со своето огромно богатство да ги присили аѕајците, sпартанците и други  да војуваат против василеос Александар Македонски и Македонија, за жал се случија точно неговите предвидувања.

Како решение морето не доаѓаше предвид поради недоволната сила и недоверливата природа нафлотата на Лигата на Ѕе, па затоа василеос Александар Македонски направи вешт план за парализирање на поморската предност на противникот, со тоа што со  копнената војска прво го освои брегот на Дон Сеј (медитеранскиот брег) на териториите под персиска окупација, со цел да ги окупира важните места и пристаништа на персиската флота, а пред сé целото феникиско крајбрежје.

Македонските воени бродови ја следеa Македонската војска близу бреговите.

Неспособно победоносно да се справи со феникиската морнарица, аѕаjската морнарица била распуштена во летото 334-та година п.н.е. во Миласион (не Милет) од страна на василеос Александар Македонски, бидејќи знаел, за тоа.

**** Според писмото КОИНОН МАКЕДОНОН, Прсија се чита ''БЕРСИЈА - БЕР С И ЈА - Бел с и ја, материјал за понатамошни истржувања

 

                               ПАДОТ НА ПЕРСИЈА    

КАКО НА НЕБОТО ИМА ЕДНО СОНЦЕ, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА ЌЕ ИМА ЕДЕН ГОСПОДАР, КАКО НА НЕБОТО, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА 

   Само што спаднал од бродот препловувајќи го теснецот ИЛЕСПОНТ - преминот од Ѕеиа кон Ѕеника (Иле с П он Т - Иле со Пон Т, не ''хелеспонт'', ''хел'' е латински збор), застанал на брегот во Ѕеника (Мало Азија),  василеос Александар Македонски извикал: 

- '' КАКО НА НЕБОТО ИМА ЕДНО СОНЦЕ, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА ЌЕ ИМА ЕДЕН ГОСПОДАР, КАКО НА НЕБОТО, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА ''.

и го забодел копјето во земјата.

Бидејќи странци ја пишувале или по прецизно ја препишувле историјата (зошто римјаните уништија сé што можеа) на народите околу Ага Сеј и Дон Сeј (Егејско и Средоземно Море) ги погрешиле 90% од имињата на градовите, местата и итн. Затоа сега ќе ги исправие тие грешки, во повеќто случаеви.

Походот на Македонската Фаланга под водство на василеос Македонон Александрој

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ПОХОДОТ НА ПЕРСИЈА 334 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

 

        Македонската Фаланга - армијата на Македонскиот владетел василеос Македонон Александрој го минале ИЛЕСПОНТ со околу 42000 војници,  од кој 25 000 македонци, 7000 илири и траки. Oстатокот мешавина од  5 - 7 000 војници  од Лигата на Ѕе и платеници.  Tие од кои Лигата на Ѕе не биле ништо друго освен воени заложници и не одиграле никаква главна воена улога во Mакедонскиот поход против Персија. 

Заменик на василеос Александар Македонски бил Парменион, други по важнни команднти биле: Бердика, Kратер, Kоен, Мелеагaр, Антигон и синот на Пармениoн, Филота.

       HO И СИТЕ ДРУГИ КОМАНДАНТИ НА ДРУГИТЕ ВОЕНИ ЕДИНИЦИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ.... СИТЕ БИЛЕ ПОД КОМАНДА НА МАКЕДОНЦИ.

По заминувањето на василеос Александар Македонски во поход против Персија речиси целиот Полуостров на Ѕе се ставил под оружје за да си ја поврати слободата, следејќи го авториетот на Лаконците, кои единствени го одбиле мирот со василеос Филип и василеос Александар Македонски и ги отфрлиле нивните закони, ''најгласнѝ'' биле аѕајците од Аѕена, под водство на Демостен.

      Ввасилеос Александар Македонски веднаш бил пречекан од персијците, Ситридатaс, Митридатaс и Мемнон од Роди кај реката Граника - Гра ника (реката во чест на божицата на победата Ника, што жубори гласно).

 

                               БИТКАТА НА РЕКАТА  ГРАНИКA   

        Месец Ма (Mај), 334 п.н.е била првата голема победа на василеос Александар Македонски против Персија. 

   -  Македонците и нивните  сојузници под водство на василеос Александар Македонски со околу 5.000 коњаница и 26.000 пешадија.

    -  Персијците под водсво на сатрапии  со околу 12.000 пешадија, 4.000 – 5.000 данајски платеници од Нубија- африкански сојузници, сојузници на персијците им биле и данајo-аѕајците преживеани борци по битката на Аронеја 338 п.н.е.  и 15.000 коњаница. 

        Броевите прилично варираат зависно од изворот (Mакедонци од 18.000 до 43.000), (персијци со нивните сојузници од 23.000 до 50.000 ).

        Битката се одиграла на патот од Абид - Даскjлејон (близу денешен Ергили, Турција ), кај преминот на реката Граникa (денешна Бига Кај).

        Персијците, Ситридатaс, Митридатaс и Мемнон од Роди и други  ја поставиле коњицата пред пешадијата и се пoзициoниpaлe на (источниот) речен брег.

        Војската на василеос Александар Македонски ги пресретнала на третиот ден марширање од Абид во месец Ма (Mај). Не се знае дали василеос Александар Македонски веднаш нападнал или ја преминал реката погоре и нападнал в мугри следниот ден (по предлогот на заменикот на василеос Алeксандар Македонски, Парменион).

        Во секој случај, персијците имале одреден број коњаница во контакт со првите надојдени од Јонија  од Ѕеника и остатокот преживеаните аѕајци од Aронеја, но и данајски платеници од Нубија- африкански сојузници (тие го администрирале Египет во име на Персија) 20.000 вкупно. 

      Василеос Александар Македонски ги водел елитните коњички придружници - ЧЕТA ИPOИ во закрилен јуриш, додека македонските пешадиски придружници - штитоносци - Агријани правенствено го сочинувале остатокот од столбот околу персијците. Македонската линија била наредена со тешка фаланга по средината и коњаница од обете страни.  

       Битката започнала со удар на лесната пешадија од Mакедонската лева страна, страната на Парменион. Персијците ја имале прилично засилено таа страна и ударот бил одбиен, но тогаш василеос Александар Македонски почнал да јуриша со своите коњички придружници во класичната клин-формација и го пробил персискиот центар. Персијците го возвратиле ударот со ескадрон од благородници на коњи.

Персиски коњаник

Персиска коњаница

Во овој судир неколку важни персиски благородници биле убиени лично од василеос Александар Македонски и неговите телохранители, иако василеос Александар Македонски бил зашеметен од еден удар од секира зададен од персиски благородник. Пред да го зададе вториот и смртоносен удар, благородникот бил убиен од Mакедонскиот офицер Клитo. Клитo му го спасува животот на василеос Александар во моментот кога персиските благородници Ресак и Спитридатaс се обидуваат да го убијат. Василеос Александар Македонски набргу се освестил.

     Потоа македонската коњаница свртела лево и се впуштила на персиската коњаница која во тоа време се борела со левата страна од Mакедонската линија по генералниот напад. Тука се отворила дупка и Mакедонската пешадија се впуштила низ неа за да ја нападне персиската пешадија од лош квалитет која се наоѓала зад линијата. По ова двете крила на персиската коњица се повлекле согледувајќи го колапсот на центарот. Пешадијата исто така почнала да бега, со тоа што многу од нив биле убиени при гонењето.

     Вкупнот број на Mакедонски жртви бил од 100 до 200. Персијците изгубиле 2000 пешадија во заробување, а отприлика 1.000 коњица и 3.000 пешадија биле убиени, главно при бегањето. 

Аѕаjски платеници кој се борелe на страната на персијците, биле многу мотивираниАѕаjски платеници кој се борелe на страната на персијците, биле многу мотивирани

  Од 20.000 данајци од Нубија (Горен Египет) и преживеани аѕајци (данајци од Аѕена) од Аронеја, преживеале само 2.000 кои биле испратени во Македонија како робови.

         Битката кај реката Граникa им покажала на персијците дека Mакедонската војска е сериозна суперсила. Непосредните ефекти од битката биле воспоставувањето на десантна територија за понатамошни битки против персијците. 

 

Оригиналниот релјеф (Македонски стил) василеос Александар Македонски и неговот куче Беритас во битка со персијци

Релјеф (Македонски стил), лов Македонци и персијци

Релјеф (Македонски стил), лов Македонци и персијци (симболизира мир)

Тој (василеос Александар Македонски) го назначи Калас за сатрап во областа каде управуваше Арсит, наредувајќи му на населението да ги плаќа истите даноци како оние што му ги плаќаше на Големиот Владетел Дариј; од варварите што беа слезени од планините да му се покорат, побара сите да се вратат дома. Тој го испрати Парменион да го заземе Даскjлејон (Даскjлејон е главниот град на Илепонтска Фригија, со која дотогаш управувал Арсит, кој по битката кај Граникa се самоубил, н.б.), што овој го направи, бидејќи посадата беше заминала од градот.

Ариан., 1, 17, 1-2 (Аријан, Александрова  војна, Загреб, 1952, превод  М. Стахулјак)

Даскjлејон

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ПОХОДОТ НА ПЕРСИЈА 334 - 333 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

 

         По почетната победа против персиските сили во битката кај Граникa, василеос Александар Македонски го прифатил предавањето на градот Берга и провинциската престолнина и богатствата на градот Сардианон (нe Сардис) и продолжил по Јонското крајбрежје.

Сардианон Сардианон, кованица од подоцнежни периоди, тоа е само да се увериме за името.

Древна кованица од градот Сардианон Древна кованица од градот Сардианон, во музејот на Истанбул денес.

кованици од подознежи периоди од градот Сардианон кованици од подознежи периоди од градот СардианонДруги кованици од подоцнежни периоди од градот Сардианон.

Сардианон остатоци

Значи Берга (не ''перга'' или ''пергамон''), еве ви доказ:

Сардианон Бергa, кованица од времето на василеос Македонон Александрој, тоа e да се увериме за името на градот.

кованици од подознежи периоди од градот СардианонОва кованица e кога градот бил окупиран од персијците, натписот БЕРГ е јасен (Пе = Бе).

кованици од подознежи периоди од градот СардианонПотоа градот бил преиминуван во БЕРГАМА - БЕР ГА МА - СВЕТЛИОТ НА МА (во чест на Ма - божицата Мајка).

Турците и денес го именуваа градот како Бергама - ''Bergama''.

Во градот Берга василеос Македонон Александрој бил прогласен за божество, мора да признаеме дека во тој град биле ковани најличните кованици со ликот на Македонскиот владетл василеос Македонон Александрој.

Василeoн Македонон Алекcандрoj, oj, oj

Василеос Македонон Александрој и бела Ѕена

Василeoн Македонон Алекcандрoj, oj, oj

Василеос Македонон Александрој и бела Ѕена

Василеос Македонон Александрој и Артемида во став на напад

Василеос Македонон Александрој и бела Ѕена

Кованица од Бергама, Артемида била заштитник на градот

Бергама цртеж

кованици од подознежи периоди од градот Сардианон Потоа градот преименуван во БЕРГАМАНОН, станал административен центар на ''Државата на Бергаманон'', со почит кон василеос Александар Македонски, но нé и кон владетелите кон Македонија, кои не биле во крвна врска со василеос Александар Македонски, биле во непријателски односи, одбивале да се потчинат на узурпаторите на Македонскиот престол.

Еден од првите поголеми градови од Ага-сејското - ксенското (''Јонско'' е латински термин) крајбрежје кој се предал без борба бил Ефексион, василеос Македонон Александрој и Македонската фаланга го презеле градот Ефексион (не Ефес или Хефес).

ЕфексионЕфексион, кованица e од тој период, некаде веднаш по ослободувањето на градот од персијците или приближно, тоа е само да се увериме за името. Според изгледот кованицата е во чест на Ника - божица на победата, омилената божица на василеос Александар Македонски, кованицата во чест на градот.

ЕФЕКСИОН - Е ФЕ КСИ ОН

- E - e,

- ФE - најсилен,

- КСИ (КСE богот на светлината) - најсвтол,

- ОН - тој,

ЕФЕКСИОН - E најсилниот и најсветлиот тој.

 

Древна кованица од градот Ефексион.

Други кованици од подоцнежни периоди од градот Ефексион.

Сега ќе се обидам да го доловам моментот како градот Ефексион постанал Ефес, преку кованиците:

ЕФ (Ефексион) ЅЕОДОРОС , значи името од епохата на ЅЕ.

кованици од подознежи периоди од градот Сардианон ЕФ АПОЛОДОРОС, значи името е од времето кога градот потпаднал под римско ропство, се препознава по римскиот бог ''АПОЛО'',

кованици од подознежи периоди од градот Сардианон ЕФE змиите симболизираат ''С'', значи Ефес, кое е подоцнежно име на градот (малку мистика).

Ефексион бил многу напреден град во антиката, пионер, имал ноќно улучно осветлување, сé во стилот ''Е најсилниот и најсветлиот тој - Е ФЕ КСИ ОН''

Релјеф, (Македонски стил) Борба со амаѕеонки, тој од Роди од музејот од Виена

Релјеф, (Македонски стил) Борба со амаѕеонки

Релјеф, (Македонски стил) Борба - Македонски штитоносец

Во Бергама иако сé е во рушевини има сé уште многу докази за Македонците (релјефот е во Берлин - Германија)

статуа, на Mакедонски благородник

статуа, на Mакедонски благородник

статуа, на Mакедонски благородник

статуа, на Mакедонски благородник

Оваа статуа, на Mакедонски благородник, се презентира како ''грчки војник од Атина'', а ''грци'' не постоле во времето на василеос Александар Македонски. Во времето на василеос Александар Македонски ниту Атина се именувла ''атина'' туку Аѕена

На југ Македонската војска како што кажува василеос Македонон Александрој во својот говор подоцна кај Опис, Миласион (не Милет) дал отпор и тој бил првиот град кој бил ставен под опсада на Македонската фаланга.

МиласионМиласион, кованица од подоцнежни периоди, тоа е само да се увериме за името.

Древна кованица од градот Миласион, кој бил меѓу првите градови држави од античко време, кој почнал да кова сребрени и златни кованици за потребите на економскиот развој, не само во Ѕеника туку и во светот и апсолутно не биле данајци од Нубија, туку беласти.

МиласионМиласион, кованица од подоцнежни периоди (римско ропство), тоа е за да докажеме дека базата на името е МИЛАС (МИЛ АС - милиот јас), не ''милет'' (кој не можеме да го објасниме правилно бидејќи е латинизирано име).

По воениот поход околу заземањето на Миласион, василеос Александaр Македонски имал потреба малку да ја одмори својата војска од напорните војувања, истовремено било потребно да се даде време ранетите и болните повторно да се вклучат во воените операции, од тие причини, еден полк составен од изнемоштени и ранети војници бил пратен горе во Фригија каде што ранетите и болни Македонци опкружени со бројните стада овци, боровите шуми и фригите кои зборувале на нивниот македонски јазик, се чуствувале како дома во Македонија, што допринело истите мошне брзо да ги залечат раните и излечат болестите.

Имаме две информации, една автентична од Арод (Херодот) и една пренесена од Харолд Ламб. И во двете информации недвосмислено се укажува на фактот дека фригите потекнуваат од Македонија каде се викале Бриги, а јазикот им е ист со јазикот на Македонците.

Ародoc (Херодот) oд Аликарнацеон во “Историја, Полимија – книга 7, гл.73.”. има запишано:


“ Фригите имале опрема мошне слична на пафлагонската, и тие многу малку се разликувале. На фригите по кажувањето на Македонците во времето додека живееле во Ѕеиа (Европа) и биле соседи на Македонците, им било име Бриги, а кога се преселиле во Аѕеиа (Азија), ги промениле во исто време и татковината и името и се нарекле фриги''.

Македонскo - фригиска заштита

''Eрменците (име од римско ЕР - Р - Рим) биле вооружени исто како и фригите, затоа што се потомци на Фригите. ''И двата овие народи'' (се гледа дека е манипулиран изворот, фалсификаторите се фатени) ОВОЈ НАРОД ГО предводел Артахмо, кој бил оженет со ќерката на Дариj (Големиот Господар на Персија).”

Миласион остатоци

Кај Аликарнацеон (ne Халикарнасо),

АликарнацеонАликарнацеон, кованица од подоцнежни периоди, тоа е само да се увериме за името.

Аликар Ест Аликар ЕстДруги кованици од подоцнежни периоди од градот, Аликар Ест, тоа е само да се увериме за името, името на градот на кованиците варира многу, има многу кованици од овој град од различни временски периоди но базата АЛИКАР останува иста.

Аликарнасеон, кованица од подоцнежни периоди, тоа е само да се увериме за името

... (денес Бодрум во Турција ), василеос Александар Македонски успешно ја спровел втората од многуте опсади, принудувајќи ги своите противници - платеничкиот капетан Мемнон од Роди и Оронтобатес - персискиот сатрап од Карија - К ар и ја - како Ар (Ар креатрот, гигантско име) и ја, да се повлечат преку морето.

Василеос Александар Македонски ја препуштил Карија на Ада, која била владетел на Карија пред да биде сменет од нејзиниот брат Пиxодар - Пиксаодарој, се гледа дека имале ''стари јадови''.

Мавзолејот во Аликарнацеон цртеж

Релјеф (Македонски стил) Борба, од Мавзолејот на Аликарнацеон

Од Аликарнацеон василеос Александар Македонски продолжил во планинската Ликија и Памфилијската рамнина (близу денешна Анталија - Турција ), преземајќи контрола над сите крајбрежни градови сe до Сидатон.

Сидатон, кованица од подоцнежни периоди, тоа е само да се увериме за името

Сидатон остатоци

Од Памфилија натаму, брегот немал позначајни пристаништа и затоа василеос Александар Македонски продолжил кон копното.

ВАСИЛЕОС МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ ГО ПРЕТВОРА ГРАДОТ ЕСТФЕДИИЈС (НE АСПЕНД) ОД СЛОБОДЕН ВО ЗАВИСЕН ГРАД

ЕСТФЕДИИЈС Кованица од градот Естфедиијс

Василеос Александар Македонски им нареди на есфедијците да му ги испратат видните луѓе како заложници, да ги дадат коњите што ги ветиле како и 100 таланти наместо 50, да му се потчинуваат на сатрапот што тој ќе го именува, да им плаќаат годишен данок на Македонците и најпосле да прифатат распит за територијата на нивните соседи за што беа обвинети дека ја држат  бесправно.

Ариан., 1, 27, 1-4 (француски превод Цл. Преауџ).

Кај Тер

идна Терма , василеос Александар Македонски го покорил, но не го нападнал Писидијскиот град. 

              Во античкиот град Гордианон , главниот град на Фригија, василеос Александар Македонски го одврзал дотогаш нерешливиот ''Гордианoв јазол'', загатка која според легендите била решлива само од идниот „владетел на Аѕеиа (Азија) “. Според една од приказните, тој едноставно го пресекол јазолот со сабјата. Според друга, го одврзал така што го извадил делот од двоколката околу кој бил врзан.

Гордианон остатоци

Потоа василеос Александар Македонски со Македонската фалангa продолжиле кон АНКJРАНОН, за жал оваа кованица е од римско времe, денешна Анкара.

Од таму се василеос Александар Македонски со Македонската фаланга се спуштија кон морето до градот Тарсеон.

Тарсеон остатоци

 

Кованици од СИНОПАС - Понт

Василеос Александар Македонски со голем број од народите од Ѕеника се разбирал на Mакедонски јазик без потреба на преведувач, како на пример со ититите, понтите, фригите и многу други,.. доказ дека тоа таму биле Македонски колонии од постар период. Со сигрност бил помаган од нив, бидејќи имал пријателски врски со некои сатрапии (локални администратори) од тие територии.

ЕТЕИ - хититите, зборувале ист јазик како Македонците, има документирано дека василеос Александар Македонски разговарал со нив без преведувач.


    

               Македонската фаланга на василеос Александар Македонски ги минала Cилицијските порти, ја сретнала и поразила главната персиска војска под команда на Големиот Владетел Дариј 3-ти во битката кај Ис.

''Кога василеос Александар Македонски се укотви, го испрати Парменион со мал дел од војската да го најави заземањето на морските премини кои водат од Cилиcија кон Асарија (Сирија), а тој тргна кон западната страна за да го избегне планинскиот предел Тракеја во Cилиcија, со цел да го покори и да го присвои морскиот брег сé до Ликија и целосно да ја заштити својата заднина пред да се сретне со Големиот Владетел.

Брзото извршување на оваа задача за неколку дена покажа дека  кај него се врати поранешната моќ. На патот кон стариот антички ксенскcки крајбрежен град Солој, ја прими веста дека неговите војсководци на кои им ја довери опсадата на тврдината во Аликарнацеон извојувале голема победа (Ова е доказ дека василеос Александар Македонски направил ''блиц-крик'', за што станува збор тој оствавил доволно војска да се стави под опсада тврдината, но не се задржил да губи значајно време, продолжил со походот, типичен основоположник на идните воени тактики).

Во чест на победата, василеос Александар Македонски приреди гозба, а му изрази благодарност и на богот Асклеп за оздравувањето. Покрај процесијата и трките со факели имаше и гимнастички и музички натпреварувања, што првпат овде беа приредени. Имаше гимнастички натпревари на војниците, како и уметнички натпревари во кои учествуваа пејачи, музичари и уметници кои веројатно беа доведени од воените штабови во Тарсеон.

Потоа главниот дел од војската го започна маршот од Тарсеон кон исток. Кога василеос Александар Македонски дојде до Мал, приложи жртва за херојот-пророк Амфилох од Аргос, кој овде имаше славно пророштво и беше почитуван како основач на градот. Во Мал слушна од Парменион, кој во меѓувреме ги освои преслапите, дека Големиот Владетел Дариј со својата војска се улогорил во Сохој во рамниот дрл на Асарија Сирија, два дена одење од преминот што сега го нарекоа Баилан.

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ПОХОДОТ НА ПЕРСИЈА 334 - 333 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

 

Битката кај реката Пинар во Асарија (Сирија)

По смртта на Мемнон, Големиот Владетел Дариј одлучи лично да ја преземе командата и да се сретне со василеос Александар Македонски во решавачка борба. За таа цел собра голема војска во Вавилон. Доцна во летото на 333 година п.н.е, информиран дека василеос Александар Македонски е во северозападното крајбрежје на Асарија (Галиција е подоцнежен термин кога билa насленa со гали), Големиот Владетел Дариј отиде до Еуфрат во придружба на голема свита со багаж, а потоа премина во рамнината источно од планината Аман, за да се подготви кога василеос Александар Македонски ќе навлезе, во Баиланската клисура и тука во Сохој да започне борба со својата многубројна војска. Тргнувајќи од својата голема надмоќност, Големиот Владетел веруваше во победа.

Освен тоа, тој сфати дека треба да го цени василеос Александар Македонски како противник, што може да се заклучи од фактот дека извесно време пред тоа, како вистински владетел, го поттикна линкестијанецот Александар да го убие Македонскиот владетел василеос Александар Македонски. Штом василеос Македонон Александрој дозна за веста во врска со Сохој, кога беше во Мал, свика воен совет за договор што да се прави и со одобрение на советот одлучи да му се cпротивстави на Големиот Владетел Дариј.

Меѓутоа, битката не се водеше на другата страна од планината Аман во Сохој, туку на оваа страна од северозападниот дел на Асариа (Сирија), јужно од Ис. Како дојде до ова? Тоа е еден од најинтересните и највозбудливите делови во целата историја на војната. Патот на василеос Александар Македонски, што порано Парменион беше испратен да го извиди и да го заземе, водеше низ Cилиcијанските клисури, по должината на асарискиот брег. Потоа патот врти кон југ, поминува кај Ис, преку реката Пинар (Дели Чаи) и малата река Пајас до асарискиот морски премин и преку планинскиот премин Кенон продолжува до Миријандр (во близина на сегашниот Александриoн - Искандерун). Од тука патот води југоисточно преки Аман од Баиланскиот премин до асарискиот (сириската) рамнина. Тоа беше патот што младиот Карош од Персија (не Кир) еднаш го помина и им беше познат на античките народи од Ксенофонските раскажувања.

По оздравувањето од болеста во Ис, напаѓајќи кон југ, василеос Александар Македонски дојде до Миријандр, каде што поради силната есенска бура и дождот што паѓаше во ноќта, неговите единици останаа во кампот и наредниот ден, веројатно со цел да се одморат пред битката што претстоеше. Таму, вечерта на негово големо изненадување беше информиран од дезертерите дека Големиот Владетел Дариј и неговата војска се наоѓаат северно од него, на реката Пинар. Тој тешко поверува во тоа и испрати неколку офицери кон северниот брег да го проверат тоа што го слушна: тие ја потврдија веста.

Како дошло до оваа промена на позицијата? Големиот Владетел Дариј се улогорил пред неколку недели во Сохој и го чекал непријателот од кај Cилиcија. Меѓутоа, поаѓањето на василеос Александар Македонски беше одложено од неговата болест и од другите настани во Cилиcија. Неговиот презир кон малата војска на василеос Александар Македонски, која мислеше дека ќе ја прегази со својата бројна коњаница, заедно со приближувањето на зимата и тешкотиите во такви услови, го поткрепуваа него и неговиот план.

Со цел да ја направи својата огромна војска помобилна, ги испрати во Дамаскаос (Дамаск) своето богатство и главниот дел од багажот, а заедно со војската, придружен од огромна свита и од своето семјство, тргна источно од планината Аман на север кон Лавовскиот преслап (Арслан-Богхас), потоа југозападно преку планината, преку преслапот Аман (Топрак Калеси) во крајбрежната рамнина на Ис, за оттука да напредува кон Cилиcија.

До колку се спореди растојанието покриено од двете војски и нивната различна мобилност, може да се претпостави дека настапувањето на Големиот Владетел Дариј започна неколку дена пред василеос Александар Македонски да замине од Мал. Речиси во исто време кога Големиот Владетел Дариј допатува на преслапот Аман, василеос Александар Македонски втаса во Миријандр.

Така двете војски, разделени од планинскиот венец на Аман, ненадејно се разминаа на различни преслапи на истата планина, со тоа што Големиот Владетел Дариј сега беше на север, а василеос Александар Македонски на југ.

Големиот Владетел Дариј прво беше известен за случајното доаѓање на василеос Александар Македонски во Ис кој се сретна со војската и дозна дека само што поминал Македонскиот владетел василеос Александар Македонски и продолжил на југ. Наскоро и тој тргна и право се улогори на реката Пинар, очигледно со намера да го следи василеос Александар Македонски низ преслапот Баилан и така на крајот, според оригиналниот план, да започне борба во широката сириска рамнина која многу повеќе му одговараше.

За среќа, се случи обратно. Во моментот кога василеос Александар Македонски беше информиран за позицијата на Големиот Владетел Дариј на Пинар, со интуиција на гениј ја превиде предноста што му ја пружи оваа неочекувана ситуација и донесе решение да војува. Македонскиот владетел василеос Александар Македонски беше отсечен од својата база, па затоа поразот на Пинар би бил катастрофален. Меѓутоа, тој апсолутно веруваше во победа, што до тогаш го водеше од еден во друг успех.

Тој се потпираше врз квалитетот на војничката супериорност и врз својот талент во водење борба. Единствена опасност што можеше да му се закани беше да биде опколен од многубројната персиска војска. Ни сега оваа опасност не беше многу помала од онаа доколку се сретнеше со непријателот во широката сириска рамнина. И во рамнината кај реката Пинар можеше да биде приклештен меѓу планината и морето.

Беше потребна брза акција. Затоа, со претпазливост и сталоженост кои беа негови карактеристики во најважните моменти на одлука, василеос Александар Македонски ги презеде сите потребни мерки да се сретне со непријателот наредниот ден. Коњаници и стрелци веднаш беа испратени да извидат дури до северниот преслап, а тоа беше многу суштествено за неговиот план.

Откако им даде доволно време на своите единици да се подготват пред самото поаѓање, тргна на пат со својата војска, втаса до врвот на преминот до полноќ, постави претстража и и’ дозволи на војската да се одмори меѓу карпите.

По првите утрински зраци, василеос Александар Македонски се спушти во рамнината прво во тесна колона со пешадијата напред која постепено се прошируваше во борбена линија  колку што допушташе рамнината. Овде, повторно како и на Граникa, напредувањето до бојното поле беше извршено во голема тишина и прецизно како да беше на параден простор, а не пред непријателот.

Така, Пинар беше сцена на една од најспомнуваните битки, дуел на спротивни постапки. Има добар опис за битката од подоцнежните автори засновани врз два независни и првобитни извори: на Птолемаиој, кој лично беше еден од војниците на фронтот и на Калистен кој како цивил можеше да го гледа тоа од далеку.

Реката Пинар, која во  својот горен и среден тек има стрмни брегови, беше искористена од персијците, како на Граник, како пречка да го брани нивниот фронт. Грешките на намесниците кај Граникa овојпат беа отстранети, така што, најдобрите единици, данајските наемници од Аѕена и oд Нубија, беа поставени пред центарот на борбената линија. Десно и лево од нив стоеја ориенталците, тешко вооружените Кардаки, чие десно крило беше зад коњаницата, која Големиот Владетел Дариј ја смести преку реката за да ги маскира операциите, а потоа да се повлече преку реката''.

  

                                 БИТКАТА КАЈ ИС 333 П.Н.Е

  

           ГОВОРОТ НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НА МАКЕДОНЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВОЈНИЦИ ПРЕД БИТКАТА:

 

        '' НА ИЛИРИТЕ, ТРАКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОЈНИЦИ ДАВАМ ЗЛАТО КАКО ШТО НЕМАЛЕ НИКОГАШ.... НА МАКЕДОНЦИТЕ ДАВАМ ВЕЧНОСТ !'' 

       - Македонците и нивните сојузници, под водство на василеос Александар Македонски. Војска: 5.000 коњица, 26.000 пешадија.  

        - Персијците од водство на Големиот Владетел Дариј, Арсам, Реомитро, Атизиј, Бубак и Сабачес со 30.000 платеници oд Нубија - Горен Египет и аѕаjски платеници од Аѕена, сите тие се така наречените ''данајци'' предводени од данаецот Сабачес персискиот страп од Египет, 40.000 пешадија (10.000 бесмртници персиските владетелски телохранители - најелитната војска на Персија ) и 20.000 коњаница. 

Бесмртници берсиските владетелски телохранители

Берсискиот Владетел на владетелите Дареиос ТРЕТИ

Берсискиот Владетел на владетелите Дареиос ТРЕТИ

Бесмртници берсиските владетелски телохранители - фантазија

        Битката се војувала јужно од античкиот град Ис, близу денешниот град Искендерум (првиот град Александреон основан од василеос Александар Македонски во Аѕеиа), Турција, од двете страни на малата река Пинар (веројантно денешната река Пајас). Местото било прилично оддалечено од Искиот залив, а околните планини биле само на 2.6 км раздалеченост, така што Големиот Владетел Дареиос не можел да го употреби големиот број на неговите војници фронтално. 

Василеос Александар Македонски тргнал во поход на Аѕеиа (Азија) во 334 п.н.е и ги поразил локалните персиски сатрапи во Битката кај Граник. Потоа тој продолжил со окупацијата на Ѕеника (Мала Азија).

Додека василеос Александар Македонски бил во Тарсеон разбрал дека Големиот Владетел Дареиос собира огромна војска во Вавилон. Доколку Големиот Владетел Дареиос сакал да дојде до Искиот залив, тој ја имал поддршката од адмиралот Фарнабаз кој се уште оперирал во Дон Сеј (Средоземно Море), така што би го олеснил снабдувањето и би бил во можност да му се впушти на непријателот одзади. Василеос Александар Македонски ја држел својата главна војска во Тарсеон, но затоа го пратил Парменион напред за да го окупира крајбрежјето на Ис. Во ноември василеос Александар Македонски добил извештај дека големата берсиска армија веќе навлегла во Асарија (Сирија), во градот Сочи. Василеос Александар Македонски решил да ја прибере неговата раздвоена војска и да маршира јужно од Ис преку Ксеновата (Јоновата) клисура.

Персиска пешадија

Mногу современи историчари тврдат дека персиската пешадија била слабо вооружена, дека повеќе надбројната и до тогаш непобедена, страв и трепет за друѓите, персиската војска ''билa детска игра'' за Mакедонците... нo тоа не е точно,.. едноставно за супериорноста на Mакедонците е дека Mакедонската фаланга била совршено извежбана, високо мотивирани и што е најважно водена од најспособниот војсководец во тоа време Македонскиот владетел вaсилеос Александар Македонски, додека персијците биле предводени од нивниот персиски владетел, Големиот Владетел Дариј 3 - ти, кој немал најверојатно никаква воена подготовка, го излагале дека бил полубог.

Големиот Владетел Дариј знаел дека Парменион ја држел клисурата и затоа се упатил северно. Персијците го зазеле Ис без проблем и ги убиле сите болни и ранети Mакедонски војници кои останале таму. Сега Големиот Владетел Дариј разбрал дека успеал да дојде од грб на Mакедонската војска и да ги прекрати набавките. Потоа тој ја наредил војската на добра одбранбена позиција долж реката Пинар и го чекал василеос Александар Македонски да нападне.
Персиски стрелеци

      Постојат различни мислења за причините за битката. Големиот Владетел Дариј бил принуден да го премести логорот во терен кој му одговарал на василеос Александар Македонски заради тоа што Македонците се бореле дефанзивно по препорака на Парменион. Големиот Владетел Дариј не можел да ја издржува војската за време на зимскиуот период, а во неговите градови во Феникија веќе имало немири заради доаѓањето на василеос Александар Македонски. Големиот Владетел Дариј бил принуден да ја премести неговата голема војска на едно ритче на бојното поле, малку сепак е стратегиски, но сепк пасивен, позиција која била во огромна корист на помалата војска на василеос Александар Македонски. Василеос Александар Македонски и Македонската фаланга победиле зошто биле активни, го креирале ритмот, персијците биле ставени во позиција да се бранат. 

Василеос Македонон Александрој грижливо ја испланирал стапицата, не е можно да го оставил преминот од север (Аманските порти) неконтролиран, само го навлекол персиецот во местото на битката поволно за Македоската фаланга, кое претходно било испланирано од Василеос Александар Македонски.

Василеос Александар Македонски го познавал теренот:

- '' Од тука патот води југоисточно преки Аман од Баиланскиот премин до сириската рамнина. Тоа беше патот што младиот Карош од Персија (не Кир) еднаш го помина и им беше познат на античките народи од Ксенофонските раскажувања''.      Василеос Александар Македонски чекал Големиот Владетел Дариј да дојде јужно од планинскиот венец Аман бидејќи преминот кој Големиот Владетел Дариј би го употребил, Беленскиот премин, бил многу поблиску до Сочи и давал најдобар пристап до територијата која василеос Александар Македонски ја бранел. Василеос Александар Македонски чекал 16 км западно од Беленскиот премин кај Миријандер за да му постави стапица на Големиот Владетел Дариј кај Беленскиот премин или преку столбот на Ксеон доколку одел северно, каде дариевата војска би била неорганизирана и расштркана во теснецот. Но Големиот Владетел Дариј се движел северно од Сочи и околу планините, доаѓајќи одзади Македонската позиција и скратувајќи му ги комуникациските врски. Така василеос Александар Македонски бил принуден да маршира кон Големиот Владетел Дариј, кој го фатил неспремен со голем крилен маневар. Ова ја дава илузијата дека Големиот Владетел Дариј играл дефанзивно, бидеjќи василеос Александар Македонски бил принуден да маршира кон него.

       Македонците продолжиле преку столбот на Ксеон. Василеос Александар Македонски и неговите коњички придружници биле на десното крило, а ѕецалиската сојузна коњаница на левото. Фалангата ја командувал Парменион. 

       Големиот Владетел Дариј ја формирал својата линија така што тешката коњаница ја поставил заедно до брегот од неговата десна страна, потоа  данајските платеници 12.000 на број (нубијци и аѕајци). До данајските борбени линии, Големиот Владетел ја поставил персиската пешадија, кардаките, долж реката и во подножјето, каде што го совивале другиот брег и претставувале закана за десното крило на василеос Александар Македонски (оваа формација била слична на буквата  Γ). Аријан дава претерана бројка од 20.000 за овие трупи. Големиот Владетел се сместил во средината заедно со најдобрата пешадија, данајските платеници  и владетелската коњаничка гарда. Според некои историчари, тој сакал да ја имитира Mакедонската  воена формација видена во битката кај Граникa.


        Персиската коњица јуришнала на Парменион, а сојузничката коњаница преку реката за отворање на битката. Левото крило на василеос Александар Македонски набргу станало од суштинско значење, каде Парменион успеал да го додржи крилото против супериорниот број персијци доволно долго за василеос Александар Македонски да може да изврши пресметан коњанички напад против Големиот Владетел Дариј и да ја разбие персиската војска. Штитоносците - македонските специјалци Агријани под водство на василеос Александар Македонски пешки во ова време напаѓале во коритото на реката врз кардаките и успеале да пробијат дупка низ персиските редови.

       Потоа василеос Александар Македонски се качил на коњ на чело на неговите коњички придружници - ''Чета Ирои'' и дирекно почнал да јуриша накај Големиот Владетел Дариј.

''Кога се случи битката кај Ис (ноември 333 п.н.е.) Василеоc Македонон Александрој и неговите коњаници се бореа низ непријателските трупи сè додека не дојдоа во непосредна близина на Големиот Bладетел Дарио ТРЕТИ, чиј живот затоа беше загрозен. Големиот Bладетел Дариj ТРЕТИ бил заштитен од најблагородните персијци, меѓу нив и Сабачес, кој бил убиен.

Аѕаjски платеници кој се борелe на страната на персијците, биле многу мотивирани, треба светот јасно и гласно да знае дека тие немаат ништо со МакедонцитеАѕаjски платеници кој се борелe на страната на персијците, биле многу мотивирани, треба светот јасно и гласно да знае дека тие немаат ништо со Македонците

Од Персијците беа убиени Арсамес, Реомитрис и Атизиј, кои командуваа со коњаницата кај Граникa. Сабачес, страпот на Египет и Бубак, еден од персиските достоинственици, исто така беа убиени, покрај околу 100.000 приватни војници, меѓу кои и повеќе од 10.000 коњаници''.

— Анабазата на Василеон Македонон Александрој од Аријан, превод Е. Џ. Чинок, Книга 2, Поглавје 11 - ''Персискиот владетел побегнал затоа што се плашел за својот живот; затоа Македонците ја добија битката.''

Големиот Владетел Дариј избегал од бојното поле. Заради ова персијците почнале да се повлекуваат. Македонската коњаница ги гонела персијците во повлекување сe додека не се стемнило. Тука се случило големо крвопролевање заради масовното, неоpганизирано повлекување на персијците кои загубиле околу 80.000  и гонењето од страна на Македонците. Македонците загубиле близу 500 војници.
         Поразот на персијците во битката кај Граникa го означил почетокот на крајот на периската моќ. Ова била прва битка која персијците ја изгубиле во присуство на Големиот Владетел Дариј. 
 

      Големиот Владетел Дариј пребегнал преку Еуфрат, оставајќи ја неговата мајка, жена и деца во милост и немилост на Македонците.

Големиот Владетел Дариј бил принуден да побегне од битката откако неговата армија се распаднала, a бегајќи ги напуштил сопругата, две ќерки: Статеира и Дрипети, мајка му Сисигамба и непроценлива количина на богатство.

После битката на Ис, кога отишле да ја посетат заробената фамилијата на Големиот Владетел Дариј, неговата мајка Сисигамбa по грешка клекнала да се моли на Ефексион (значи не Хефестион) за нејзините животи,.. бидејќи бил по висок, а и двајцата биле млади и носеле скоро иста облека. Кога ја увидела грешката таа го замолила василеос Aлександар Македонски да и прости, но, василеос Александар Македонски рекол:

- '' НЕ СТЕ ПОГРЕШИЛЕ МАЈКО  И TОЈ Е АЛЕКСАНДАР ''.

 ИС, кованица од василеос Александар Македонски во чест на побеата и богињата Ис ИС, кованица од василеос Александар Македонски во чест на побеата и богињата Ис и да се увериме за името.

Близу местото на битката била основан градот Александреон, серија на градови, во чест на Македонскиот владетел василеос Александар Македонски и Македонските победи.

Следува парада на предавања на крајбрежните градови на Дон Сеј. Низ тие градови веќе имало Македонски колонии кои сакале да се приклучат на Македонската фаланга, но биле одбиени, не биле примени, зошто не биле обучени војнички по начин на Македонската фаланга, интересно е да кажме за Вјвлон (не Библос).

Во персиска окупација градот го користи писмото ''црти и реси '' - демотско писмо,

Исто и по ослободувањето, градот Вјвлон го користи писмото ''црти и реси '' - демотско писмо,

Но во римска окупација, градот Вјвалој (Вјвлон) го користи писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' и го открива името појасно за објаснување.

Потоа, градот Вјвлон преминува во ВЈВЛОС и со реформите на писмото прераснал во БИБЛОС и итн.

Следува како еден од поголемите и поважните градот Сидонион (Сидон): , кој подоцна е преименувна во: СИДОН ЅЕАС.

Продолжувајќи по брегот на Дон Сеј  василеос Александар Македонски и Македонската фаланга гo освоилe  ТИРОЈИЕИЛС (Тир, денешен Либан) со опсада.

ТJРОЈИЕИЛС (ТJР ОЈ И Е ИЛ С) КИАСJЛОJ, ''градот на РА - ТЈ Р (а) - ''тој Ра'', најверојатно градот бил посветен на богот РА, но и на ИЛ, значи на светлината, сепак и ние ќе го именуваме како ''Тир'', но да знаете кое е вистинското име на градот, значи кованаица од Тир од времето на 126 - 57 п.н.е. Докажува дека писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' се користело насекаде каде биле Македонците. Кованицаата е најдена во денешен Иран, градот Хамедан. Значи била користена по целата идна Римска Империја. Кованицата била користена нормално и во Eрусалим, се шпекулира дека Јуда бил платен со вакви ''сребреници''.

       Во почетокот Тjрoj сакал да се предаде на василеос Александар Македонски,.. нo василеос Александар Македонски сакал да се помоли во храмот на Аракле во Тjрoj... Таа желба на василеос Александар Македонски била одбиена од страпот на Тjрoj.

 
Опсадата на Тjрoj

 

Во 332 п.н.е, василеос Александар Македонски и Македонската фаланга трналe да го освојуваaт Тjрoj, стратешка крајбрежна база. Бидејќи не бил во можност да јуриша на градот, василеос Александар Македонски поставил блокада на Тjрoj седум месеци, но Тjрoj издржал.

  Фантазија - опсадата на Тjрој 332 п.н.е

                   Писмото од Дариј 

   За време на опсадата на Тjрој василеос Александар Македонски примил писмо од Големиот Владетел Дариј 3-ти со понуда за примирје. Тој понудил да плати откупнина за неговото семејство од 1000 таленти и му се заблагодарил на василеос Александар Македонски за нивната благосостојба. Дариј исто така понудил да ги отстапи сите негови земји западно од реката Еуфрат и да создаде алијанса и пријателство кое би било во взаемен интерес.

    -  Војсководецот Парменион го посоветувал василеос Александар Македонски да ја прифати понудата. Тој му рекол на василеос Александар Македонски: 

- '' Јас би прифатил, да бев Александар. ''

Василеос Александар Македонски на тоа одговорил: 

- '' И јас, да бев Парменион!"

                         Како одговор на писмото од Дариј, василеос Александар Македонски одговорил: 

   '' Вашите претци извршија инвазија на Македонија  и така ни наштетија без ние први да им  наштетиме. Јас сум назначен за Агамeмнон (главен командант) на Македонците и Лигата на Ѕе, преминав во Аѕеиа (Азија) со цел да ги казнам персијците, бидејќи вие сте агресори. Вие го поддржувавте Беринтион, кој му наштети на татко ми и прати војска во Тракија, која беше под наша власт. Татко ми умре од раката на заговорниците нарачани од Вас, како што и самиот се фалевте на сите во Вашите писма; Вие го убивте Арс со помошта на Багоа и се здобивте со престолот неправедно, спротивно на персиските обичаи, наштетувајќи им на персијците. Вие им пративте непријателски писма на сите за мене, за да ги втурнете во војна против мене и им пративте пари на спартанците пари кои никој друг освен спартанците не би ги примил. Вашите пратеници ги расипуваа моите пријатели и се трудеа да го уништат мирот кој јас го воспоставив.

      Затоа поведов поход против Вас и Вие ја почнавте расправијата. Но сега ги поразив сите Ваши  сатрапии, како и Вас лично и Вашата војска и ''по милост божја'' јас владеам со земјата (значи по битката кај Ис, василеос Александар Македонски веќе сé сметал за ВАСИЛЕОН - Господар на господарите). За сите кои се бореа на Ваша страна и не умреа во битка, туку дојдоа кај мене, јас сум лично одговорен. Tие не се на моја страна под принуда, туку учествуваат во походот по своја волја. Затоа пријдете ми како на господар на сета Аѕеиа. Ако се плашите да не Ви направам нешто ако дојдете лично, пратете некои од Вашите пријатели за да Ве уверам. Дојдете кај мене и побарајте ја Вашата мајка, жена, деца. Ќе ги добиете. Побарајте и било што друго. Што и да успеете да ме убедите да Ви дадам, ќе биде Ваше.


    Во иднина кога комуницирате со мене, ословувајте ме како Господар на Аѕеиа. Hе ми пишувајте како на еднаков, туку барајте што Ви треба од господарот на вашиот имот. Доколку не го направите тоа, ќе Ве третирам како грешник. Доколку сакате повторно да станете владетел, застанете на нозе и борете се за правото, не бегајте, бидејќи јас ќе Ве гонам кај и да сте''
.

 

ЕВРЕЈСКА ЛЕГЕНДА ЗА ВАСИЛЕОС МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ

Василеос Aлександар Македонски со дел од Македонската фаланга отишле vо Ерусалим да бара помошници за насипот за опсадата на Тирој, градот бил под опсада,.. на крајот Mакедонците стигнале до светиот храм,.. Храмот бил опколен со еврејски војници на чело со еден стар свештеник со бела коса и брада, но во раката држел еден меч. Василеос Aлександар Македонски пријдел до свештеникот, му се поклонил и ветил дека светиот храм ќе биде поштеден и ако сакал можел да ја шири еврејската вера по целата ВАСИЛЕОНДОН Македонија.
Македоннските војсководци зачудено го прашале василеос Александар Македонски:

'' Kако е можно тој да се поклонува на еден старец?...

Василеос Александар Македонски одговорил:

''НА СОН СОНУВАВ ДЕКА ОВОЈ СТАРЕЦ ЌЕ MИ ПРОРОЧИ ДЕКА ЌЕ ЈА ОСВOJAM ПЕРСИЈА''

Свештеникот му рекол на василеос Александар  Македонски дека ќе му направи ''ВЕЧЕН СПОМЕНИК '' ... така  ТОГАШ: 

ЕДНА ГОДИНА СИТЕ ЕВРЕЈСКИ ДЕЦА ВО ТАА ГОДИНА АКО БИЛЕ МАШКИ ГО ДОБИЛЕ ИМЕТО АЛЕКСАНДАР, А АКО СЕ ЖЕНСКИ ГО ДОБИЛЕ ИМЕТО АЛЕКСАНДPА. 

Cамите идни еврејски свештеници го земале името Александар, а василеос Александар Македонски и ја гарантирал слободата на вера.

35. '' BO  ВЕРАТА  И  НАДЕЖTА  СВЕТОТ  E   РАЗДЕЛEH,  НО   E   ЗДРУЖЕН  BO МИЛОСРДИЕТО '' - ВАСИЛЕОС МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ

Одттогаш eвреите го славеле василеос Александар Македонски како ослободител од персијците.

 

ТАЈНАТА МИСИЈА НА ЕФЕКСИОН

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ПОХОДОТ НА ПЕРСИЈА 333 - 332 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

Плутарх пишува: 

Во 332 година п.н.е. василеос Александар Македонски добил вести од Аѕeна дека аѕајците и спартанците се кренале на бунт против Македонија, василеос Александар Македонски му напишал за тоа нa Ефексион. Така Ефексион бил пратен да изврши една извидница. Ефексион се сретнал со Аристо да договори мир меѓу василеос Александар Македонски и Демостен и спартанскиот aвaxтo Агис 3-ти. Тие биле добро наклонети за оваа идеjа и времено Ефексион ги спасил Mакедонските интереси во Полуостровот на Ѕе и малиот полуостров Аѕеника.

Македонската фаланга го искористиле шутот од напуштениот град Тjрој на копното за изградба на насип и кога ѕидовите на островот биле во домет почналe да ги бомбардираaт со опсадна машинерија и конечно го пробилe утврдувањето.

 

Има едно предание, а тоа е дека денот пред да го освои Тjроj, василеос Македонон Александрој сонувал како еден ''сатир''- митско животно половина човек, половина коњ, го нападнал и со предните копита го удрил во штитот, тогаш се разбудил, (овој сон бил позитивно отценет од интерпретаторите на соништа, дека тоа било предзнак, за победата ''са тир'' - сега тир), дента потоа го освоил Тjрој.

Василеос Александар Македонски бил толку лут заради начинот на самоодбраната на тирците и загубата на неговите војници, што за казна  срушил половина град. Сите 30,000 жители биле масакрирани или продадени во ропство.  

Hа крајот како ништо  да не се случило отишол да се помоли во храмот на Аракле.

       Кога василеос Александар Македонски и Македонската фаланга стигналe во Газа кој бил управуван од данајски - нубијски страпиија, повторно моралe да вршат опсада и на овој град.

332 василеос Александар Македонски го ставил Ефексион како командант на неговата флота, кој имал за задача да го прати од море во Газа. Задачата не била лесна, бидејќи флотата билa составена од разни народи. Во Газа при опсадата требало да се истоварат машините за опрcада, а теренот бил многу тежок.

Кованица од Газа кој бил под управа на данајците од Нубија.

Кованица од Газа но од римско време, за да се увериме за името на градот

 

 Занимливо е тоа што денес василеос Алекдандар Македонски е во меморијата на тие луѓе таму околу југоисточен Дон Сеј, (денес Средоземно Море), НО КАКО ТОЈ  ШЕТАЛ СО ЈАРЕШКИ РОГОВИ,.. бидејќи  василеос Александар Македонски носел дијадема на лик од јарешки рогови... така што го имитирал ЅE.

       АФИОН - Кованица со ликот на богот Ѕе - богот на светлината

Македонците го знаеле дејството на опиумот и во древните времиња,.. а Mакедонските владетели се облекувале во наметки во пурпурна боја (пурпурна боја не виолетова) како бојата на младите лисја од афион (оригиналната пурпурната боја се добивала од крвта на еден морски рак, во антиката).

 

    Василеос Александар Македонски го имитира богот  Ѕе (не Зеус) нашето најсветло, нашето најбожествено, Mакедонскиот бог на светлината Ѕе (лик на Ѕе, кованица од Кјрана и кованица со лик на Василеос Александар Македонски од Берга).

 

Василеос Александар Македонски, пак се упати кон Египет, каде што беше порано и марширајќи од Газа на седмиот ден пристигна во Пелoсoј во Египет. Неговата флота пловеше едновремено од Феникија до Египет. И во Пелусoј ги најде закотвени корабите. Персискиот страп (данаец) Мазачес, кој беше сатрап на Египет поставен од Големиот Владетел Дариј, кога разбра  и за настаните во битката кај Ис и за срамното бегство на Големиот Владетел Дариј, како и дека и Феникија и Асарија и голем дел од Арабија беа заземени од василеос Александар Македонски... (и загубата на Газа, а данајската окупаторска војска немаше со кој да може да му се спротистави, не му преостануваше ништо друго освен да) го прими пријателски василеос Александар Македонски во градовите и во земјата....

... Преку пустината стаса во Илеаград. Оттаму ја премина реката ( Нил ) и пристигна во Манфис (Менфис). Од Манфис заплови долж реката, удолу кон морето... Запре на местото токму каде  што сега се наоѓа градот Александреон (Александрија), наречен според василеос Александар Македонски. И му се стори дека местото е многу убаво за да се изгради град и дека градот ќе биде напреден. И го обзеде жед за работа, самиот го постави основниот план за градот и каде треба да се постави агората, колку храмови треба да се изградат... Kаде треба да се постави околната ѕидина...

- Е изоставено, во 331 година п.н.е. ja зазема Кјрана.

.... По ова, василеос Александар Македонски го обзеде силна желба да го посети Амон во Либија… Василеос Александар Македонски се чувствуваше како некаков ривал на Персеј и на Аракле (Македон), зашто водеше потекло од обајцата; но исто така тој сметаше дека потекнува од Амон, како што митовите упатуваа дека и Персеј и Аракле потекнуваат од Ѕе (не е баш објаснето добро). Токму со таква мисла се упати кон Амона, за да научи повеќе за себеси, или пак да каже дека навистина научил...

Штом настапи пролетта, василеос Александар Македонски се упати од Манфис во Феникија... Кога стаса во Тирoj откри дека флотата веќе го беше чекала за да го пресретне....

... Самиот пак тој веќе се упати угоре кон Тампсак и кон реката Еуфрат...

... Оттаму продолжи кон внатрешноста... Низ земјата што се нарекува Месопотамија....

... Откако ја напушти Тигри, мина преку земјата Атурија... На четвртиот ден извидниците му јавија дека на полето се појавиле коњаници... Откако ја распореди војската, тргна како за битка...

Аријан,  Александровата  Анабаса..., кн.3, 2-3 , стр.70-75;

Поход на Египет и Кјрана

Интересна работа била тоа што веќе имало Македонски колонии и пред пристигањето на василеос Александар Македонски во Ѕеника (Мало Азија), а тие барале да се вклучат во Македонската армија, но биле одбиени, бидејќи не биле обучени.

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ЕГИПЕТ И ПОХОДОТ НА КЈРАНА И ПЕРСИЈА 332 - 331 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

 

По завземањето на градот Тирoj во 332 година п.н.е. и Газа, бил отворен патот кон Египет. Притоа, градовите во Феникија, Палестина и Египет без борба ги отварале своите врати и го прогласувале василеос Александар Македонски за свој владетел.

331 година п.н.е. василеос Александар Македонски ja зазема Кјрана.

КЈРАНАИОН КЈРАНАИОН, кованица да се увериме за името

Тие од Крјана според доказите не биле данајци, туку беласти - бели, верници во богот на сонцeто РА, зборувале венетски дијалект и можеле да се разберат со Македонците без преведувач, најверојатно имале слини генетски врски со коптите од Египет.

КЈРАНАИОН - КЈ РА НА И ОН

- КЈ - кај,

- РА - Ра, богот на сонцето,

- НА - врз или над (се наоѓа),

- И - и

- ОН - тој

Значи - ''Kај Ра се наоѓа и тој'' - и тие се со Ра.

КЈРАНАИОН, остатоци од градот од различни епохи, името на РА е евидентно, додека друѓите името го преведуваат како ''сирена'', што е неточно и нелогично, нормално не го разбирааат јазикот од писмото.

КЈРАНАИОН КЈРАНАИОН, кованица да се увериме за името

Кованици од градот Кјрана различни периоди

Македонски воен шлем од Македонската фаланга - родот коњаница - Aрxeoлoшки музеј на Триполи - Либија

Како вешт политичар, во Египет василеос Александар Македонски го посетил храмот на богот на Сонцето Амон Ра, ги придобил свештениците угнетувани од персиската власт, па тие го прогласиле за син на нивниот врховен бог и фараон.

По патот кон храмот василеос Александар Македонски и Чета Ироите се загубиле во пустината, но еден орел им го покажал патот следејќи го неговиот лет ги упатил кон оазата на храмот на Амон О'рекол (Претскажувачот).

Македонска кованица од василеос Македонон Александрој по тој повод

Неговиот војсководач Парменион му предлагал на василеос Александар Македонски да ги прекрати натамошните воени походи, но тој бил цврсто решен конечно да ја уништи големата персиска држава.  

Египет бил администриран од данаец - нубиец во име на Персија. Имено персискиот (администратор - страп) на Египет со неговата војска ''данајци'' загиналe во битката кај Ис, кога дошоле Македонците во Египет, заменикот страп исто данаец, Мазачес се предал бидејќи немал војска да се спротистави.

Сабачес (варијанти на имиња: ''Sabakes, Sauaces; Sataces''; Диодор Сикулски го нарекува Тасиачес; Арамајски: ''SWYK'', почина во 333 пне) бил Ахеменидски сатрап на Ахеменидската триесет и првата династија на Египет за време на владеењето на големиот владетел Дариac ТРЕТИ од Персија.

''Кога се случи битката кај Ис (ноември 333 п.н.е.) Василеос Македонон Александрој и неговите коњаници се бореа низ непријателските трупи сè додека не дојдоа во непосредна близина на Големиот Bладетел Дарио ТРЕТИ, чиј живот затоа беше загрозен. Големиот Bладетел Дариj ТРЕТИ бил заштитен од најблагородните персијци, меѓу нив и Сабачес, кој бил убиен.

Од персијците беа убиени Арсамес, Реомитрис и Атизиј, кои командуваа со коњаницата кај Граникa. Сабачес, ''вицевладетелот'' на Египет и Бубак, еден од персиските достоинственици, исто така беа убиени, покрај околу 100.000 приватни војници, меѓу кои и повеќе од 10.000 коњаници''.

— Анабазата на Василеон Македонон Александрој од Аријан, превод Е. Џ. Чинок, Книга 2, Поглавје 11 - '' Персискиот владетел побегнал затоа што се плашел за својот живот; затоа Македонците ја добија битката''.

 

Портрет на данаецот сатрап Сабачес од неговата кованица. Околу 340-333 п.н.е. Ахеменидскиот Египет. Претходник Ферендатите 2, 31-ва династија, под владетелот Големиот Bладетел Дариj ТРЕТИ.

Кованица на данаецот Сабачес, како имитација на аѕаjската кованица, му беше дозволено да направи своја локална валута. Аверс: Глава на Аѕе - данајскиот бог на светлината. Реверс: буфот од Аѕена - (данајска). Надесно: симбол Сабачес инатпис ''SWYK''. Околу 340-333 п.н.е. Ахеменидскиот Египет.

Кованица на данаецот Сабачес, персиски стил - персиски Египет. Околу 335-333 п.н.е

Кога се разбрало дека Сабачес загинал кај Ис, во Египет платениците се побуниле и почале да го пљачкаат Египет, персијците реагирале бргу и го назначиле данаецот Мазачес, за нов страп на Египет (ира финта на Мазачес).

Заменик-администраторот - Данаец, Мазачес, ''Mazaces'', исто ''Mazakes'', на данајски - ''Mazdāka'', им се предал на Македонците, затоа што немал војска да се спротивстави.

Кованица на данаецот Мазачес како сатрап на Месопотамија во ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА, му било дозволено да прави своја локална валута. 331-323-2 п.н.е. Аверс: Аѕе - данајскиот бог на светлината. Реверс: буфотод Аѕена - (данајска), ''MZDK''.

Мазачес го наследил Сабачес по смртта на вториот во битката кај Ис (333 п.н.е.). Неговата египетска сатрапија траела помалку од една година: кога Василеон Македонон Александрој го нападнал Египет кон крајот на 332 пр.н.е., Мазачес немал доволно воена сила за да пружи отпор. Советуван од Аминапес, кој добро го познавал Василеон Македонон Александрој, Мазачес без борба му ја предал земјата на Македонецот, заедно со богатство од 800 таланти злато. Овој настан го означи крајот на краткотрајната втора данајска - египетска сатрапија (343–332 п.н.е.).

Василеон Македонон Александрој му ја доделил улогата на сатрап на Египет на друг данаец, Клеомен од Наукратис (во тестамнто на василеос Александар Македонски се наведува дека бил проблематичен), пред да замине на Исток.

Мазачес бил назначен за сатрап но, не се знае точно каде, се претпоставува на Месопотамија (можеби Медина или Партија, зошто Месопотамија била премногу важна ва Македонците), како награда за неговото покорување, бидејќи во овој регион се наоѓаат кованици со негово име и во стил сличен на неговиот египетски претходник Сабачес, а сатрапот на Месопотамија во тоа време е инаку непознат. Него го наследи Блејтор.

Овој развој на историските факти за данајците многу нè интересира.

Во 332.год. п.н.е. Александар Македонски се обидел да ја освои Нубија, но наишол на силна воена формација предводена од нивната владетелка Кандас, па решил да ги упати своите  сили кон Египет и Кјрана.

Во таа 332. и следнатa 331. год., василеос Александар Македонски бил добредојден како ослободител на Египет, кој до тогаш бил окупиран од Персија. Бил прогласен за син на Амон - египетски бог на сонцето, од eгипетските свештеници во пророчиштето во оазата Шива во Либијската пустина. Оттогаш, василеос Александар Македонски често се повикувал на Амон како на свој татко, а неговата слика на кованиците била со биковски рогови како симбол на божественоста.

Можно е тогаш во тој момент (кој треба дополнително да се испита) да коптското име на градот Манфaр - Ма н фaр - ''Најсветлиот и најсилниот на земјата'', да бил преименуван во Мaнфис - Мa н ф ис - ''Најубавиот и најсилниот на земјата'', во чест на битката кај Ис и ослободувањето на Египет.

Мaнфис - ''Најубавиот и најсилниот на земјата''- фантазија

Василеос Александар Македонски го основал Александреон (Александрија) во Египет, која подоцна, по неговата смрт, станала напреден главен град на Птолемаиојската династија.

Скица од библиотеката во Александреон, запалена од римјаните

      За време на двете години по битката кај Ис василеос Александар Македонски продолжил со окупација на Дон Сеј (Средоземното Море), Египет и Кјрана.. Потоа од Сирија тргнал накај срцето на персиската држава. Таму ги преминал Еуфрат и Тигар без да наиде на каков било отпор.

АЛЕКСАНДАР НЕ ''АЛЕКСАНДРОС''

 

v

V

V

 

V

 

v

v

 

 

 

 

 

 

 

 

>

v
vv

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

v

v

VV

ALEKSNDR NOT ALEKSANDROS ☼ АЛЕКСАНДАР НЕ АЛЕКСАНДРОС
 
МАКЕДОНИЈАAlexandroy MakedononМАКЕДОНИЈА

 

АЛЕКСАНДАР НЕ ''АЛЕКСАНДРОC''

 

АЛЕКСАНДР, кованица од Манфис (Менфис), тоа е само да се увериме за името

Напуштајќи го Египет, василеос Александар Македонски продолжил кон Асарија и на 01. 10. 331. год.п.н.е. го победил Големиот Владетел Дариј уште еднаш во Битка кај Ара Белас - Бела Ара ( Гавгамела е арапски назив).

Од музејот во Англија

И на глинените плочки пронајдени во Вавилон, Македонскиот владетел Василеон Македонон Александрој е запишан како Александр, не, како ''александрос''.

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ПОХОДОТ НА ПЕРСИЈА 331 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

 

На 1 Дон (Октомври) 331 година п.н.е. Mакедонската фаланга предводена oд Василеон Александар Македонски ја победи персиската војска на Големиот Владетел Дариј - 3 - ти

Целата војска на Големиот Владетел Дариј броеше: 40.000 коњаници, 100.000 пешадинци, 200 борбени коли, неколку слона.... Со ваква војска Големиот Владетел Дариј се залогори кај Ара Белас крај реката Бумод...

Големиот Владетел Дариј, пак, кога му беше јавено дека Василеон Александар Македонски веќе тргнал, ја распореди војската како за битка. И Василеон Александар Македонски ја водеше војската распоредена во боев ред..

Василеон Александар Македонски ... во таа битка, нагласи:

''Hе станува збор ни за Долноземска Сирија ниниту за Феникија, дури ни за Египет, туку дека таа ќе биде пресудна за превласта  над цела Аѕеиа (Азија)''.

Всушност и немаше голема потреба да ги поттикнува на големи подвизи со долг говор зашто ним таа им беше вродена, туку повеќе заради тоа што секој во себеси треба да мисли за редот во опасноста и за целосниот молк... и за силниот боев вик... мудро да ги следи заповедите и брзо да ги пренесува до воените редови; најсе, да си има на ум секој, дека од неговото невнимание зависи опасноста за сите, а дека од неговата доследност зависи целосниот успех. Со овие зборови и слични ним, тој накратко ги охрабри, а војсководците му одговорија дека имаат верба во него. Потоа заповеда војската да се нахрани и да си отпочине.

Пермeнион дошол кај него во шаторот и го посоветувал ноќе да се нападнат персијците... А василеос Александар Македонски пак одговорил:

'' Cрамно e да се краде победата и дека василеос Александар Македонски треба да победи отворено и без измама....

Василеос Александар Македонски по правило ризикувал во неговите битки, но сепак сметал дека ноќта е премногу опасна, а исто така при поразот на Големиот Владетел Дариј,

'' скришниот напад под превезот на ноќта би бил оправдување за Големиот Владетел Дариј да не признае дека е полошиот командант на полошата војска''.

Војската на Големиот Владетел Дариј беше распоредена на следниов начин:

Hа нејзиното лево крило стоеја бактријските коњаници и со нив даите и aрахотите. По нив се построија персијците... следеле cузуците, а по нив кадусијците... Од десното крило пак, биле построени коњаниците од Којлесирија и од Месопотамија, мидијците,... партите, cаките, тапурите и xирканите, aлбанците и cакесините. Во центарот во кој се наооѓал самиот владетел Големиот Владетел Дариј и неговите роднини, застанале телохранителите - бесмртниците. Слоновите и педесет српоносни коли кои биле сместени близу владетелскиот одред на Големиот Владетел Дариј... данајските наемници, биле построени од двете страни на владетелот и персијците во близина, токму спроти Mакедонската фаланга...

Војската на василеос Александар Македонски била построена на следниов начин:

Hејзиното десно крило го зафаќала македонската коњаница на ''Чета Ироите'' - хетајрите, а пред неа застанал владетелскиот одред, под водство на Ефексион, бил штотуку избраниот нов командант на телохранителите на василеос Александар Македонски, кој не била владетелска единица туку државна единица платени од народот на Македонија, БИЛЕ ЗАДОЛЖЕНИ ДА ГО ШТИТАТ ВЛАДЕТЕЛОТ ВО БИТКА. До тоа време бил задолжен Kлито.... Командант на целата коњаница на ''хетаироите'' бил Филота, син на Парменион. Напред со фалангата на Македонците застанал првиот помошен одред на штитоносците на Mакедонската коњаница, а по нив други штитоносци, предводени од Никанор, син на Парменион... На левото крило од Mакедонската фаланга стоел одредот на Кратер, син на Александар, а и самиот Кратер заповедал со левото крило на пешадијата... построени коњаниците на сојузниците, на чело... Еригoј, син на Ларих. До нив... биле ѕецалиската коњаница, под водство на Филип, син на Менелај. Со целото лево крило раководел Пaрменион, татко на Филота, а околу него биле распоредени фарсалските коњаници...

Таков бил распоредот на александровите сили од страната на фронтот. Но тој поставил втора линија, за да биде неговата фаланга двострана... Васлилеос Александар Македонски им заповедал на командантите од вториот боев ред, штом ќе забележат, дека парсијците ги опкружуваат нивните луѓе, да се насочуваат спроти нив и да преземаат удар на варварите. Онаму, пак, каде што фронтот правел свиок... било да се повлече фалангата во длабочина, или да се стесни, на десното крило биле построени половината од aргијаните од владетелскиот одред... Натаму доаѓале македонските стрелци... и стрелци од т.н. наемници-ветерани... Пред aргијаните и пред стрелците со лак, биле построени извидниците коњаници... и пајонците...

Во Македонските походи на исток учествувала и Македонската лесна коњаница, освен пешадија од Пајонија предводена од Аристон. Притоа, василеос Александар Македонски и Македонската фаланга насекаде биле пречекувани како ослободители од страна на покорените народи под персиска власт.

Аристон во битка пајонска кованица

Но пред целиот боен ред стоеле коњаниците-наемници на Менид... Пред владетелскиот одред... застанале половината на aргијаните и стрелците на Валакрaс - Вала к рa с (не Балакрос),...

ВАлакрaс син на Никанор, бил Македонец, првенствено бил еден од шесте телохранители на василеос Александар Македонски, потоа унапреден во страпија на Силисија по битката кај Ис, каде му дозволено и да искова свои кованици. (Мора да се потенцира во тој момент Силиција била многу значајна и од темелно значење за Македонскиот поход, прв на на yдар на фронтот со персијците, посебно значајно да се осигура позадината кога василеос Македонски бил во поход кон Египет и Киранијa, Валакрaс мора да бил многу способен).

,... Овие делови од војската зазеле позиција спроти спасоносните коли. Војските од целиот десен табор беа распоредени од василеос Александар Македонски на следниов начин:

Hа левиот крај ... на тоа крило беа построени траките, под водство на Ситалк, а по нив сојузните коњаници... Пред сите војски од тој сектор од фронтот била построена наемничката коњица... под водство на Андромах... Тракијските пешаци биле додадени како засилување. А целата војска на василеос Александар Македонски се состоела од 7.000 коњаници и околу 40.000 пешаци.

Откако двете војски се приближиле една до друга, можело да се види како Големиот Владетел Дариј и персиските телохранители... и индијците и aлбанците и криријците ... се наоѓале токму наспроти василеос Александар Македонски и неговиот владетелски одред.

Тогаш василеос Александар Македонски откако го поттикна своето десно крило да оди се понапред, ја поведе својата војска, а персијците тргнаа напред, давајќи му најголема тежина на своето лево крило.... Кога виде дека Македонците се преместуваат на испресечен, стрмен терен, Големиот Владетел Дариј се уплаши да не излезат бесполезни неговите српоносни бојни коли, па му заповеда на предниот дел од десното крило да го нападне со коњаниците левото крило, со кое заповедаше самиот василеос Александар Македонски и да му го попречи натамошното движење.

Нападот на српоносните воени коли

Потоа василеос Александар Македонски им заповеда на пајонците... и на наемните одреди да влезат во борба против скитите, како последица на што варварите беа одбиени... Меѓутоа бактријците, а и другите делови, приближувајќи им се на пајонците и на странците... и успеаја да ја продолжи борбата на коњаницата. И паднаа многумина војници на василеос Александар Македонски, потиснати од големиот број персијци... Но Македонците ги издржааа и нивните напади и напаѓајќи ги според борбените планови, го растурија нивниот борбен ред.

Во меѓувреме, персијците ги пуштија нивните српоносни борбени коли директно на василеос Александар Македонски,... да го растурат борбениот ред на фалангата. Но тука најмногу се излажаа: зашто веднаш штом се приближија започнаа да ги гаѓаат со копјa aргијаните и копјeносците под водство на Валакрaс...

Агријанските специјалци

,.. И така се случи и колите да останат неоштетени, но и оние против кои беа упатени... Но подоцна и овие коли беа совладани од коњаниците на Александровата војска и од владетелската телесна стража.

Кога Големиот Владетел Дариј веќе ја донесе целата пешадија, тогаш василеос Александар Македонски заповеда Арон да ја нападне коњаницата што вртеше во кругови околу нивното десно крило (типично за партиската коњаница). Самиот тој ја водеше во колона својата војска; но кога коњаницата беше испратена да им помогне на оние што се вртеа околу десното крило и некако оставија празнина во боевиот ред на персијците, се зададе накај нив празнината и правејќи клинообразен боев ред од коњаницата на Придружниците - Чета Херои и од делот на фалангата што беше распореден на тоа место, ги поведе двојно и со силен боев вик директно кон Големиот Владетел Дариј.... дојде до борба гради в гради; но тогаш коњаницата на василеос Александар Македонски и самиот василеос Александар Македонски силно нападнаа на непријателот, всушност тепајќи ги со тупаници, заслепувајќи ги со одблесокот на сонцето од штитовите премачкани со лорандит и сечејќи им ги со копјата лицата на персијците.

МАКЕДОНОН ☼ MAKEDONON

Македонската коњаница - Чета Ироите во формација на клин под водство на василеос Македонон Александрој удри со сета сила, a Mакедонската фаланга, збиена и застрашувачка со Mакедонските копја - ''сор и оса'', веќе се нафрли врз персијците и на Големиот Владетeл Дариј,... сé наоколу му се стори страшно и самиот тој Големиот Владетeл Дариј прво се заврте и бегаше. Се преплашија од силниот напад на Mакедонската фаланга и оние персијци, кои се обидуваа да го блокираат десното крило со коњите...

Дел од релјеф од Лимира, Ликија. 4 век п.н.е., Mакедонската фалангa - строј

 

,... На ова место навистина имаше големо бегство на персијците, а Македонците ги следеа и ги убиваа бегалците....

... беше јавено дека левото крило на Македонците е во неволја... и таму дојде до жестока акција... самите персијци заробеници, кога навлегоа им се придружија во акцијата и се нафрлија врз Македонците. Сепак, командантите на војските што ја сочинуваа резервата за првата фаланга... мудро се повратија на челото, според првичните наредби и така се појавија во позадината на персијците; и таму убија многумина од оное што ги беа опколиле животните со опремата. Некои пак се отклонија и избегаа. Персиската војска пак на десното крило, немајќи претстава  за тоа дека Големиот Владетел Дариј веќе избегал, јавала околу левото крило на василеос Александар Македонски и нападнала на војската на Парменион.....

''Се претпоставува дека кучето на василеос Александар Македонски – - Беритac - Беритa'c - (Jануари)   - белчо, снешко, бил редок вид на бел шарпланинец.

Има вакви шарпланинци во Македонија

Аѕајскиот историчар Плутарх во неговата биографија за василеос Александар Македонски во еден пасус пишува дека кучето на василеос Александар Македонски, кое се викало Беритac загинало бранејќи го својот господар и паднало смртно рането во скутот на господарот. Од благодарност на Беритac му бил подигнат град со неговото име. Според сочуваните скулптури, Беритac личи на денешниот бел шарпланинец.

Интересно е што ова куче многу веројатно ја испишало античката историја, бидејќи без него василеос Александар Македонски би го загубил својот живот. Кога василеос Александар Македонски во битка бил нападнат од поголем број персиски војници на Големиот Владетел Дариј - 3-ти, Беритac рипнал и ја загризал усната на еден од воените слонови кој  јуришал накај василеос Александар Македонски со што го спасил животот на својот господар кој понатаму продолжил со освојувањето на тогаш познатиот свет''.

,... На ова, Македонците пред се беа меѓу два огна. Парменион му испрати на василеос Александар Македонски... гласник... дека неговата војска се наоѓа во очајничка положба и дека и е потребна помош. Кога му беше тоа јавено на василеос Александар Македонски, престана со бркањето и откако се сврте со коњаницата од Придружниците - Чета Херои, се зададе кон десното крило на персијците. И прво нападна на непријателските коњаници што бегаа, а од нив на партиајците и на индијците, како и на персијците... И тука се одви една од најжестоките коњанички борби од целата битка... Персијците се свртеја и челно се судрија со Александровите војски... секој гледаше да си го пробие патот низ се што ќе му се испречеше... Без прошка сечеа и беа пресекувани како борци кои не се борат за победата на друг, туку за сопствениот спас.

И тука паднаа околу 60 придружници на василеос Александар Македонски и беше ранет од една стрела во раката и самиот Ефексион, како и Коeн и Менида. Но василеос Александар Македонски притоа се додржа. И оние персијци што се провлекоа низ војските на василеос Александар Македонски се разбегаа како без глави. Но василеос Александар Македонски сега беше подготвен да се судри со непријателското десно крило. И тука ѕецалиската коњаница, славно борејќи се, не беше подолу во борбата од василеос Александар Македонски, но бидејќи веќе беа побегнале варварите од десното крило, кога василеос Александар Македонски се судри со нив, василеос Александар Македонски се поврати и повторно почна да го гони персискиот владетел Дариј... И војските на Перменион ги гонеа противниците што бегаа пред нив....

Од Александровите војски загинаа над стотина луѓе, а од рани и од стрес при гонењето на илјада коњи... А од варбарите се велеше дека загинале триста илјади, но дека поголем од умрените бил бројот на оние што биле заробени, како и слоновите и борбените коли што не биле уништени во битката... И се оствари пророштвото на василеос Александар Македонски, дека во истиот месец во кој месечината ќе се помрачи, ќе дојде и до битката на василеос Александар Македонски и до неговата победа...

Веднаш по битката персискиот владетел Дариј се зададе... кон Медија, а со него избегаа вактријските коњаници... персијците од владетелското семејство... 2.000 данајски платеници.

... И не се излажа персискиот владетел Дариј, зашто откако замина од Ара Белас, василеос Александар Македонски веднаш тргна кон Bавилон... кога вавилонците масовно го пресретнаа, со свештениците и главатарите, секој од нив со дарови  го нудеа и градот и тврдината и богатството...

Влез на Македонската фаланга во Вавилон - сцена од филмот на Оливер Стон ''Александар''

Влез на Македонската фаланга во Вавилон - сцена од филмот на Оливер Стон ''Александар''

Влез на Македонската фаланга во Вавилон - сцена од филмот на Оливер Стон ''Александар''

Влез на Македонската фаланга во Вавилон - сцена од филмот на Оливер Стон ''Александар''

,... Кога василеос Александар Македонски пристигна во Bавилон, им заповеда на вавилонците да ги изградат повторно храмовите што ги беше урнал персискиот владетел Ксеркс...

...Од Bавилон до Суза василеос Александар Македонски стаса за дваесет дена. И откако пристигна во градот и го зеде богатството околу 50.000 таленти од сребро и сето останато од владетелска сопственост... и сето она што персискиот владетел Ксеркс го беше донел од походот во Ѕеиа (Европа).

Откако се покрена од  Суза и мина преку реката Паситигар, ја нападна земјата на уксијците.....

По ова тој се упати кон Медија беше разбрал дека персискиот владетел Дариј е таму...

Васлилеос Александар Македонски, кога cфaти дека не може со брзото гонење да го стаса персискиот владетел Дариј, остана таму пет дена и ја одмори војската.... кога го слушна тоа, василеос Александар Македонски поита уште побрзо... за персискиот владетел Дариј разбра дека е навистина заробен и дека е носен во затворена кола и дека власта му била предадена на Бес...

Оние што го заробија Дариј, решија, дека ако разберат дека василеос Александар Македонски ги гони, ќе му го предадат Дариј на василеос Александар Македонски, за да се здобијат со неговата наклонетост.

Ако разберат дека василеос Александар Македонски се вратил, ќе соберат што е можно поголема војска за да можат здружено да ја одбранат државата...

Откако го чу тоа василеос Александар Македонски реши да продолжи со најголема брзина...”

Аријан,  Александровата  Анабаса..., kn.3,  8-16 , str.75-85;


ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

МАКЕДОНСКИОТ ПОХОД НА СКИТИЈА 331 ПНЕ ПОД ВОДСТВО НА ЅЕПИРИОН (ЗАПИРИОН)
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

Еден од шесте познати шлемови на Зaпирион, војсководец на василеос Александар Македонски (загинал 331 г. пр. Хр.) Пронајден е во Оланешти, село во областа Стефан Вода ''Stafan cel Mare'', во Молдавија.
Македонскиот војсководец Зaпирион предводел 30 000 војници во походот против скитите-гетите од Македонскиот североисток.

Значи додека василеос Александар Македонски војувал со Египет и Киранија, вршел и воен поход против скитите.
Воениот поход бил успешн, но на враќањето Македонската војска била десеткувана со постојани напади од многубројните скити.
Така во доцната есен 331 година п.н.е., позади лимесот и реката Истар (Дунав) во денешна Романија, гетите го задаваат последниот удар врз Mакедонската војска на војсководецот Зопирион. Тоа го сметале и како освета за походот на василеос Александар Македонски во 335 година п.н.е. кога тој им уништил голем дел од земјата.

Oовие архролошки наоди се од тој период, со сигурност.

Веќе во зимата кон крајот на истата година Зaпирион и неговата војска исчезнуваат низ полињата на подунавјето.

Извор - Историја на василеос Александар Македонски, книга 10 од Квинтус Куртиус Руфус.
Се споменува и кај Јустин.

Според археолошките наоди, Крим бил под Македонска власт, шлем од ковано железо од Mакедонската фаланга со фрагменти од сребро (на Македонската коњаницa) денес се наоѓа во музејот на Сан Петровград, значи современата наука, крие.

Според археолошките наоди, Крим бил под Македонска власт. Заштитен оклоп од Mакедонската фаланга со лик на Медузата - денес се наоѓа во музејот на Сан Петровград.

 

 

''Има два вида луѓе - Македонци и сите други што посакуваат да бидат Македонци'' - Василеоc Македонон Александрој

 

БИТКАТА КАЈ АРА БЕЛАС

 

Битката кај Ара Белас (Бела Ара) бил вооружен судир во 331 п.н.е каде Василеос Александар Македонски - Македонија го поразил Големиот Владетел Дариј 3 - ти - од Персија. Битката исто така  и се нарекува ''Битката кај Гавгамела'', но тоа е арапско именување. 

  - Македонската фаланга и сојузници под водство на Василеос Александар Македонски со 7.250 коњаница и 40.000 пешадија, (според Аријан). 

Деталот е подоцнежен, друга приказна

  - Персијци под водство на Големиот Владетел Дариј веројатно со 20.000 главно тешка коњаница, 230.000 пешадија (вклучувајќи и околи 10.000 данајски  платеници). Вистинскот број на персијците не е утврден, но се знае дека биле многу побројни од Mакедонците.

Персијците биле на бојното поле уште пред самата битка да започне. Големиот Владетел Дариј ја регрутирал најдобрата коњаница од неговите сатрапии и од сојузничкото скитско племе. Големиот Владетел Дариј исто така ги спремил српните двоколки за кои имал приготвено чист терен пред неговите трупи. Исто така Големиот Владетел Дариј имал 50 кјдeјски бојни слонови со поддршка на кјдeјски двоколки, иако тие не играле никаква улога во битката. Пред битката, Големиот Владетел Дариј наредил да се искорне секаква вегетација на бојното поле за да може што подобро да оперира со српните двоколки.

Самиот Голем Владетел Дариј стоел во средина заедно со најдобрата пешадија, по персискиот воен владетелски обичај. Тој бил опкружен, десно, од каријска коњаница, данајски платеници и персиска коњанчка гарда. Меѓу центарот и средината ја поставил неговата пешадиска гарда (Јаболконосачи или Бесмртници), индиската коњаница и неговите мардиски стрелци.

На двете крила била коњаницата. Бес го командувал левото крило со бактријанците, дахајската коњаница, арахрозијската коњаница, персиската коњаница, сусиската коњаница, кадузијската коњаница и скитите. Двоколките биле сместени напред заедно со мала група бактријци.

Маѕе го командувал десното крило со сиријската, медијската, месопотамиската, партијанската, сакијанската, тапуријанската, xирканијанската, албанската, сакезијската, кападокијанската и фригиската коњаница. Кападокијците и фригите биле сместени во преден план и го воделе нападот. Албанската и сакезијската коњаница биле пратени да го обиколат Mакедонското лево крило.

МАКЕДОНСКАТА ЕПСКА БИТКА - БИТКАТА КАЈ АРА БЕЛАС

МАКЕДОНСКАТА ЕПСКА БИТКА - БИТКАТА КАЈ АРА БЕЛАС

-'' СРАМНО  Е  ДА  СЕ  КРАДЕ  ПОБЕДАТА,  АЛЕКСАНДАР  МАКЕДОНСКИ  ТРЕБА  ДА  ПОБЕДИ  ОТВОРЕНО  И  БЕЗ  ИЗМАМА '',

- СЛАВАТА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА СО ТУЃИ РАЦЕ ,

- “ Водачот пред битката треба да мисли како да победи, а не за последиците на поразот ”,

- '' СВЕТОТ ПРИПАЃА НА СМЕЛИТЕ '',

- '' СРЕЌАТА ГИ СЛУЖИ СМЕЛИТЕ '',

- '' ЗАПОМHЕТЕ,  ОД  ОДНЕСУВАЊЕТО  НА  ПОЕДИНЦИ,  ЗАВИСИ  СУДБИНАТА  НА  СИТЕ '',

- '' НА  НИВНАТА  СТРАНА СЕ  ПОСТРОЕНИ  ПОВЕЌЕ  МАЖИ,  НО  НА НАШАТА  СТРАНА  ПОВЕЌЕ  ЌЕ  СЀ  БОРАТ! '',

- УСПЕХОТ ПРЕТСТАВУВА НАЈГОЛЕМА УБЕДУВАЧКА СИЛА,

- '' Трудoт и ризикoт се ценатa за славатa, но тоа е еднo прекраснo нeштo, да се живее со храброст и да ce умре, оставајќи вечна слава,''- Василеос Александар Македонски

Македонците биле поделени на два дела, со десното крило под директна команда на Василеос Александар Македонски, а левото на Парменион. Василеос Александар Македонски се борел со своите коњанички придружници. Со нив биле пајонците и лесната коњаница на Александар Македонски. Платеничката коњаница биле исто така поделена на две групи, со ветераните на десното крило, а остатокот од нив пред агријанците и Mакедонските стрелци кои се наоѓале непосредно покрај Македонската фаланга. Парменион се наоѓал лево со ѕецалските коњаници,  платеници и тракиските коњанички единици. Тие биле наменети да го задржуваат непријателот додека василеос Александар Македонски го задава решавачкиот удар десно. 

Македонската фаланга - cмoтpa

Меѓу десната страна и центарот биле кјдонските (критските) платеници. Зад нив била група од ѕецалски коњаници под команда на Филип како и  платеници. Десно од нив бил друг дел од сојузничката коњаница. Таму била и фалангата која била позиционирана во двојна линија. Заради тоа што биле бројно надминати 5:1 во коњаница, персиската линија била за 1.5 км подолга од Mакедонската, изгледало неизбежно дека Македонците ќе бидат заобиколени од персијците.

Вториот ред фаланга имал за задача да се справи со оваа ситуација ако тоа се случи. Оваа втора линија се состоела главно од платеници.

Македонската фаланга

Македонската фаланга - cмoтpa

Македонската фаланга - cмoтpa

        За време на битката Василеос Александар Македонски употребил толку оригинална стратегија која кој никој во светската историја не можел да ја повтори. Неговиот план бил да повлече што повеќе персиска коњаница на крилата. Овој план имал за цел да направи отвор во непријателската линија каде подоцна би се задал решавачки удар кај Големиот Владетел Дариј во центарот. За ова бил потребен речиси совршен миг и маневрирање како и условот дека Големиот Владетел Дариј требал да изделува прв.

Македонската коњаница

Македонската коњаница

Македонците нападнале со крилата свиткани наназад под агол од 45° за да ја намамат периската коњаница да нападне. Истовремено полека крилата се придвижувале кон десно. Василеос Александар Македонски го натeрал Големиот Владетел Дариј да нападне (и набрзо неговата војска се поместила од подготвениот терен, иако Големиот Владетел Дариј не сакал да нападне прв, нo од кога видел што се случило во ваква слична ситуација кај Ис. На крајот Големиот Владетел Дариј бил принудeн да нападне. 

Македонската коњаница


Сега Големиот Владетел Дариј наредил напад на двоколките. Некои од нив биле пресретнати од Агријанците. Меѓутоа Mакедонската фаланга имала извежбана тактика за соочување со овие смртоносни направи. Првите линии се поттргнале, отворајќи процеп. Коњите одбииле да се втрчаат во копјата на првите редови и се фатиле во т.н. „ стапица за глувци “, каде што биле запрени со копјата ''сор и оса'' од задните редови.

Потоа возачите биле лесно убиени. Двоколките биле бескорисни. 

Македонската фаланга

Македонската коњаница

Македонската фаланга - позиција

Македонската фаланга - напад

         Како што персијците оделе се понапред и понапред во Mакедонските крила, василеос Александар Македонски полека ја исфилтрирал неговата телесна стража позади. Персијците го направиле истото, додека не се отворила празнина помеѓу левата страна на Бес и центарот на Големиот Владетел Дариј, кога василеос Александар Македонски ги пратил своите последни коњанички резерви против нив. Василеос Александар Македонски ги отповикал своите придружници и се подготвил за решавачкиот напад против персијците. Под негово водство, тој ги групирал своите единици во форма на гигантски клин, со самиот василеос Александар Македонски на врвот од него. Позади него била бригада од неговата телесна стража и баталјони од фалангата кои успеал да ги извлече од битка.

Македонската коњаница - Чета Ироите во формација на клин под водство на василеос Македонон Александрој удри со сета сила,...

..., a Mакедонската фаланга, предводена од Арон збиена и застрашувачка со Mакедонските копја - ''сор и оса'', заслепувајќи ги со одблесокот на сонцето од штитовите премачкани со лорандит и сечејќи им ги со копјата лицата на персијците, веќе се нафрли врз персијците и на Големиот Владетeл Дариј,... сé наоколу му се стори страшно и самиот тој Големиот Владетeл Дариј прво се заврте и бегаше. Се преплашија од силниот напад на Mакедонската фаланга и оние персијци, кои се обидуваа да го блокираат десното крило со коњите...

МАКЕДОНСКАТА ЕПСКА БИТКА - БИТКАТА КАЈ АРА БЕЛАС

МАКЕДОНСКАТА ЕПСКА БИТКА - БИТКАТА КАЈ АРА БЕЛАС

Македонската фаланга

Македонската фаланга

Македонската фаланга

Тоа што не се знае (било воена тајна, па не можело да се евидентира јавно) е за премачканите штитови со лорандит, ја пренасочувале сончевата светлина кoн нeприjaтeлoт. Македонската фаланга сe движeлa oд зaпaд кoн истoк, на пладне кога сончевите зраци силно сјаат и ја пренасочувале сончевата светлина кoн нeприjaтeлoт, значи во стилот на ''Ѕе'',.. ''Лигата на Ѕе - војската на Ѕе''.

 

Лигата на Ѕе - војската на Ѕе

Причината што Василеос Македонон Александрој не сакал да нападне вечерно време, по предлог на Парменион, е таа и не примале регрути од ослободените / освоените територии за да не се шират воените тајни.

Mакедонската фаланга, збиена и застрашувачка со Mакедонските копја - ''сор и оса'', заслепувајќи ги со одблесокот на сонцето од штитовите премачкани со лорандит и сечејќи им ги со копјата лицата на персијците, веќе се нафрли врз персијците и на Големиот Владетeл Дариј,... сé наоколу му се стори страшно и самиот тој Големиот Владетeл Дариј прво се заврте и бегаше. Се преплашија од силниот напад на Mакедонската фаланга и оние персијци, кои се обидуваа да го блокираат десното крило со коњите...

Фалангата на Ѕе

Фалангата на Ѕе

Не само штитовите туку целата оклопна заштита, копјето ''сориоса'', железниот дел ''сор'', шлемовите, заштитните елеци и потколениците кај тешката фаланга, кои биле изработени од метал, не од лино, се премачкувале со лорандит за да сјаат со допир на сончевата светлина, а со штитовите ја пренасочувале светлината кон очите на непријателот и животните вклучени во борбата. На тој начин непријателот го заплашувале, деконцентрирале и деморализирале дополнително. Во тоа време луѓето биле суеверни, а тоа било искористено од Македонците.

Исто и тешката Македонска коњаница била опреамена со оклоп, не само јавачите туку и коњите биле соодветно опремувани.

Значи Македонската фаланга го ''замајувалe'' и деморализирале непријателот, додека Македонската тешка коњаница ги растурала збиените борбени редови на непријателот и ги неутрализирала клучните одбранбени точки, значи пешадјата и коњаницата работеле синхронизирано, за да бидат максимално ефикасни.

Овој голем клин се судрил директно со ослабениот персиски центар, масакрирајќи ја дворската стража на Големиот Владетел Дариј и данајските платеници. Бес од левата страна сега бил отсечен од Големиот Владетел Дариј и плашејќи се дека и тој би бил нападнат од овој клин почнал да се повлекува. Самиот Голем Владетел Дариј бил во опасност да биде отсечен и тука има неколку различни верзии на она што потоа се случило. Според речиси сите верзии, Големиот Владетел Дариј почнал да бега и остатокот од неговата војска исто така. Меѓутоа единствениот зачуван документ од тоа време вели дека персиската слабо обучена вазалска војска, сама почнала да бега.

Mакедонската фаланга

Mакедонската фаланга

Интересно е тоа што дел од персиските вазали ја пробиле Македонската линија на Парменион, наместо да го нападнат од зад грб, тие отишле да го пљаачкаат Mакедонсиот камп, мајката на Големиот Владетел Дариј одбила да дојде со нив.

Василeoc АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

Василеос Александар Македонски во битка - националниот археолошки музеј од Таранто, Италиjа - 3 век пред нашата ера

''НЕ СЕ ПЛАШАМ ЈАС ОД ВОЈСКА ОД ЛАВОВИ ПРЕДВОДЕНА ОД ЕДНА ОВЦА, ТУКУ ОД ВОЈСКА ОД ОВЦИ ПРЕДВОДЕНА ОД ЛАВ'' - ВАСИЛЕОС МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ

Набрагу василеос Александар Македонски му дошол на помош на Парменион и победата била целосна.
            По битката, Парменион го обиколил персискиот багажен караван, додека василеос Александар Македонски и неговите телохранители го гонеле персискиот владетел Дариј со надеж дека ќе го фатат. Како и кај Ис, така и во оваа битка пленот бил огромен. Биле зaпленeти 4.000 таленти од злато, како и личната двоколка и лак на персискиот владетел Дариј.

АНТИЧКА ДИПОЛОМАТИЈА

Персиските владетели во обид на проширување, првенствено ги корисетеле ''своите вазали '' за да се справат со идните вазали, значи тие не ги разоружувале своите вазали, доколку се потчинат.
Откако увидел дека ''работата е сериозна'', после поразот кај реката Граника 334 п.н.е., Големиот Владетел Дариј лично ја презел одбраната на својата држава во свои раце уште кај Ис 333 п.н.е.. Според имињата на вазалските коњаници во битката кај Ара Белас, може да се заклучи и територијалната големина на Персиската држава 331 п.н.е.. Од нив фригискиот владетел Артахмо, бил оженет со ќерката на Дариј (Големиот Господар на Персија) и го водел нападот на левото крило во битката, останатите благородници 334 п.н.е.. од останатите племиња од Ѕеника (Мал Азија) и другите територии на Персија, најверојатно веќе од порано биле повикани како ''заложници'' во Персија, се разбира имало и платеници. Персија не успеала да ги потчини сите скитски племиња, но само мал дел од нив или му се приклучиле доброволно, тешко е да се каже зошто во записите не се наведуваат точните имиња на кои скитски племиња зеле дел во битката кај Ара Белас, на страната на Персија. Сепак Македонија до битката била во војна со Скитија, истата 331 година п.н.е.. бил и превземен и неуспешен поход против Скитија од страна на Македонија.

По битката кај Ара Белас 331 година п.н.е.., персиецот Маѕе командантот на левото крило, во таа битка, бил придобиен од Василеон Александар Македонски со надеж дека ќе му се приклучат и останатите персијци. Македонскиот владетел сакал да докаже дека тој е подобар владетел од Дариј, можеби и знак дека Василеон Александар Македонски не сакал да ги окупира персијците целосно. Најверојатно ''кјдeјците (не индијците - латински термин) персиски сојузници '' - со слонови, коњаница и воени двоколки биле од државата на Таксил - Тајил - Тџаил, кои биле пасивни за време на битката. Потоа Таџил станал сојузник на Македонија во походот против државата на Пор - реката Кидeспас (не Хидасп) во Долна Кјдеја (Индија).

Ориенталнa военa колa и пешадија, попрецизно АСАРСКА воена кола, според врвниот бог АР, првиот креатор на Универзиумот, според Македонскиот календар, од тука - АСАРИЈА - Ас АР и ја - и јас сум Ар, значи нé, ''Aс'И'рија'' зшто именката е погрешно прочитана, може да забележиме дека Македонците и Aсарците, значи не ''асирцитe'', можеле да се разберат без преведувач во антиката. Во антиката па и денес од Карија (К' ар и ја - како АР и јас) во Ѕеника (Мало Азија) до некогашна Асарија, по ново ''Месопотамија'', скоро сите поважни градови го содржат името на богот АР или неговата внука АРА

Ориенталнa военa колa

Ориенталнa военa колa

Ориенталнa военa колa со лак

Ориенталнa военa колa со лак

Ориенталнa военa колa со лак и коњаник со лак

Ориенталнa военa колa со лак, персијците биле воено опремени добро

Ориенталнa военa колa и бирократија

Ориенталнa aсaрска (владетел) коњаница

Ориенталнa aсaрска (владетел) коњаница

Ориенталнa aсaрска военa колa и коњаница, вооружувањето било слично со персиското и како што може да забележиме биле добро вооружени.

Исто така биле фатени и бојните слонови. Типичен пример, кјдeјците (не индијците - латински термин) не сакале да војуваат во корист на персијците. Така работеле персиските владетели ги праќале вазалите да водат војни за нив, присустувале само доколку немале верба во вазалите.

монети од Mакедонската Империја Kјдeјски слон и кјдeјска воена кола (не '' индијски'' - латински термин), по битката кај битката на Кидeспас 326 п.н.е, дел од нив биле вклучени во склоп на Македонската фаланга

Персискиот владетел Дариј успеал да избега од битката со мала група на војници. Bактријската коњаница и Бес, успеале да го стигнат. Некои преживеани од дворската стража и 2.000 данајски  платеници исто така им се придружиле.

Сега персиската голема држва била поделена на две половини – Источна и Западна - ослободена.

Василeoc АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

''КАКО НА НЕБОТО ИМА ЕДНО СОНЦЕ, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА ЌЕ ИМА ЕДЕН ГОСПОДАР, КАКО НА НЕБОТО, ТАКА И НА ЗЕМЈАТA'' - ВАСИЛЕОН МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ

 Василеос Александар Македонски вo Ара Белас се прогласил за Големиот ГОСПОДАР (титулата на персиските владетели), Македонски е: '' ВACИЛEOH '' - ВАШEТO НАЈСВЕТЛO - ГОСПОДАР HA ГОСПОДАРИTE - ВACИЛEOH MAKEДHOH АЛЕКСАНДРOJ.

ВACИЛEOH - ВAC ИЛE OH

- ВAC - (на) вас, вашата,

- ИЛE - богот на Сонцето,

- OH - тој, се интерпретира како едеинствен - вистинскиот - оригиналниот.

ВACИЛEOH - ВАШEТO НАЈСВЕТЛO E TOJ.

ВАШEТO НАЈСВЕТЛO

'' ЈАС СВЕТОТ ГО ОСВОЈУВАМ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ '' - ВACИЛEOH MAKEДOHOH АЛЕКСАНДРOJ,

рекол, а ''историчаритѐ'', кријат или не знаат.

      При неговотo бегство, персискиот владетел Дариј одржал говор пред остатокот од неговата војска. Тој планирал да оди источно и да регрутира нова војска за напад врз Василеон Александар Македонски, додека тој одел накај Вавилон. Истовремено персискиот владетел Дариј пратил писма до неговите источни сатрапии во кои тој побарал од нив да му останат верни.
     Повторно персискиот владетел Дариј бил принуден да побегне од бојното поле, но овојпат Василеон Александар Македонски го следел до Ара Белас, откаде овој пребегнал во Екбатана. 

    По оваа битка Александар Македонски бил крунисан (со дијадема, што било персиски обичај) за владетел на  Аѕеиа (Азија) во Ара Белас ПО МИЛОСТ БОЖЈА ,.. што било по персиски обичај. Потоа Василеон Александар Македонски тргнал кон Вавилон.

Mакедонската фаланга вo Вавилон

 Македонци на Македонска слава, оригинална фреска од времето

Македонци на Македонска слава, оригинална фреска од времето

Вавилон фантазија, градот бил спектаколарен, Василеон Александар Македонски бил воодушевен од градот

Вавилон остатоци

Делови од Вавилон во странските музеи

Делови од Вавилон во странските музеи

Божицата на ноќта - Вавилонска божица, мешавина на Ника - божица на победата

Падот на Вавилон под персиска власт - фантазија

Од Вавилон, Василеон Александар Македонски се упатил во Суса,..

Остатоци од Суса

Стражата на Дариј Први Големиот - Остатоци од Суса

,.. Суса, еден од главните градови на Персија, и го освоил неговото легендарно богатство. Испраќајќи ја главнината од својата војска кон главниот град на Персија, Персеполиoн, Василеон Александар Македонски ги нападнал и освоил Портите на Персија (денес планината Загрос).

'' Планот на Василеон Александар Македонски беше да го колонизира крајбрежјето на Персискиот залив и островите; тој всушност проценуваше дека ова подрачје би можело да биде исто толку богато како и Феникија. Неговите поморски подготовки всушност беа усмерени против aрапите, под изговор дека тие биле единствените од сите народи кои не му испратиле пратеници.

Всушност според мое мислење, тоа беше затоа што тој се уште беше гладен за нови освојувања.

Најверојатно Василеон Македонон Александрој планирал целосно покорување на персиската државa, која се протегала и во Арабија

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ПОХОДОТ НА ПЕРСИЈА 334 - 331 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

Кога се спушташе (Василеон Македонон Александрој) кон Bавилон, го пресретнаа пратеници од либијците, кои што му честитаа што станал владетел на Аѕеиа (Азија) и му дадоа круна, а исто така од слични причини му пристигнаа и пратеници од Pим, од бретијците, левканите и тиренците. Се вели и дека кархедонците (картагинците) испратиле пратеници, а пристигнале и други од Аксион (Етиопија) и од ѕеиските (европските) скити, келти  и иберци, за да склучат договори за пријателство.

Македонците и останатите сојузници од Лигата на Ѕе (лага e - сојуз, a не ''хелени'' како нација, туку како религија што е латински поим, значи подоцнежно или апсолутно не ''грци'' кои не постоеле во времето на Василеон Александар Македонски''), тогаш навистина за прв пат се сретнаа со нивните имиња и со нивната спрема. Некои од нив, велат, го замолиле Василеон Александар Македонски да им покаже што мисли за разликите меѓу нив. А Василеон Александар Македонски, претежно и самиот сфати, а така мислеше и неговата придружба, дека е господар на сета земја и на сето море.

Извор: Аријан,  „Александровата  Анабаса”, книга 6, 15 , стр. 220-221

Историчарите Аристид и Асклепијад, што се вбројуваат меѓу оние што ги опишале делата на Василеон Александар Македонски, додаваат дека на Василеон Александар Македонски му дошле и пратеници од Рим. И дека, прорекол дека ќе бидат моќни во иднина''.

 

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ПОХОДОТ НА ПЕРСИЈА 331 - 330 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

 

ПОРТИТЕ НА ПЕРСИЈАПортите на Персија е еднен премин тесна клисура за патот кон Персеполион. Tука Македонската фаланга под водство на Василеон Александар Македонски, била нападната од персијците под водство на персискиот војсководец Ариeл Барзанес на врвовите на клисурата  кај местото Нарос длабоко во преминот, фрлале со камења врз Mакедонските војници по што тие биле принудени моментално да се повлечат за да се реорганизираат.
      - Ова е прв пат да Mакедонската фаланга од водство на Василеон Александар Македонски да се повлекува во битка, што всушност не е битка туку стапица.

Персијците биле многу горди за овој моментален потфат.

     Битката се уште е во сеќавање на локалнтo нaселeниe во тој регион. Василеон Александар Македонски HE Е сакан од персијците,.. што е и нормално,.. Мајките таму и ден денешен ги плашат децата, ако не биле дисциплинирани, '' ЌЕ ДОЈДЕЛ AЛЕКСАНДАР ДА ГИ ЗЕМЕ ''.


Василеон Aлександар Македонски бил многу лут зошто не ја забележал cтапицата... Од локалните затвореници изнудил информации за друг премин со име Ариел, така што на тој начин можел да ги заобиколи перcијците и од зад грб да ги нападне. 

Во 9 навечер Василеон Александар Македонски наредил дел од Македонската фаланга да го помине тој премин Ариел под најголема тајност и тишина. Kога стигнале на врвот на 7 - 8 000 метри имало една чистина каде се одмориле (имале прекрасна физичка кондиција). И испланирале околу полноќ: 3 пешадиски бригади: АМJНТА, ФИЛОТА И КOЕН,  под команда на Кратер требало да се вратат  на преодот каде биле персијците од каде нападнале првиот пат и да нападнат од таму. Василеон Александар Македонски со коњаницата, една пешадиска бригада и стрелци, требало да ги нападнат персијците од позади, биле околу 5 - 6000, а една единица под команда на Филота требало да ги нападне персијците на северниот дел на ридовиоте, дoдeкa 3000 под команда на војсководецот Птолемаиој останале како резерва. Тоа биле Cребрените Kопја телохранителите на Василеон Александар Македонски, но и да го чуваат воениот плен.
Така организирани почале да се приближуваат кон персијците,.. било многу темно, а и студено имало и снег,.. некои oд младите војници дури и плачелe нo билe храбрени од постарите.

      Персијанците биле опколени и биле победени, а на персискиот соработувач, Василеон Aлександар Македонски му дал 40 таленти од злато.

 Потоа побрзал кон Персеполитион пред неговата војска, таму заробиле 4000 тони злато. За време на нивниот претстој во градот, ''избил'' пожар во палатата на Ксеркс и се ''проширил'' низ остатокот од градот.

Најверојатно пожарот бил намерен, за освета, но подоцна Василеон Александар Македонски се покајал. 

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Остатоци од Персеполион

Персиска бирократија - цртеж

 

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ПОХОДОТ НА ПЕРСИЈА 331 - 329 ПНЕ
ПАТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА ПОД ВОДСТВО НА ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

 

    По освојувањето на Персепо